Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…

20 decembrie 2014
de admin
2 Comentarii

PREDICĂ ÎN SÂMBĂTA DINAINTEA NAȘTERII DOMNULUI (2013)

20 decembrie 2014
de OrthoWords
0 Comentarii

PREDICĂ LA DUMINICA DINAINTEA NAȘTERII DOMNULUI – Despre vise (2012)

20 decembrie 2014
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA DUMINICA DINAINTEA NAŞTERII DOMNULUI: Despre Avraam (2013)

 

20 decembrie 2014
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA PILDA CINEI CELEI MARI (2013)

PREDICĂ LA PILDA CINEI CELEI MARI

(2013)

 

20 decembrie 2014
de OrthoWords
1 Comentariu

Arhim. Nectarie, Măn. Sihăstria Putnei: PREDICĂ LA DUMINICA DINAINTEA SĂRBĂTORII NAȘTERII DOMNULUI (2010)

Arhim. Nectarie, Măn. Sihăstria Putnei :

PREDICĂ LA DUMINICA DINAINTEA SĂRBĂTORII

NAȘTERII DOMNULUI

 

 

 

Evanghelia Duminicii dinaintea Naşterii Domnului (a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului)

Matei 1, 1-25

 

Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii lui; Iuda a născut pe Fares şi pe Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; Aram a născut pe Aminadav; Aminadav a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; Salmon a născut pe Booz, din Rahav; Booz a născut pe Obed, din Rut; Iobed a născut pe Iesei; Iesei a născut regele David; David a născut pe Solomon, din femeia lui Urie; Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia; Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Iezechia; Iezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amos; Amos a născut pe Iosia; Iosia a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui, la strămutarea în Babilon; După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel; Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Ahim; Ahim a născut pe Eliud; Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care S-a născut Iisus, Care Se cheamă Hristos. Aşadar, toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece; şi de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos, sunt paisprezece neamuri. Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, Mama Sa, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase, în ascuns. Şi, cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, căci Cel zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a spus de Domnul prin proorocul, care zice: “Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu”. Şi, deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa. Şi, fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus.

Ultima duminică dinaintea sărbătorii Naşterii Domnului este Duminica Sfinţilor Părinţi după trup ai Mântuitorului Iisus Hristos în care Biserica a rânduit să se citească Evanghelia de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei 1, 1-25, unde se prezintă genealogia Mântuitorului sau Cartea neamurilor lui Iisus.

 

14 decembrie 2014
de OrthoWords
0 Comentarii

PREDICA PATRIARHULUI DANIEL LA DUMINICA A 27-A DUPA RUSALII (7 dec. 2014)

4921

8 decembrie 2014
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA DUMINICA A 27-A DUPĂ RUSALII (2014)

8 decembrie 2014
de admin
0 Comentarii

PREDICA PĂRINTELUI NICOLAE LA DUMINICA A 27-A DUPĂ RUSALII (Paris, 2014)

6 decembrie 2014
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA SFÂNTUL NICOLAE (2014)

6 decembrie 2014
de OrthoWords
0 Comentarii

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ ÎN AJUNUL POMENIRII CUVIOSULUI PATAPIE (7 Decembrie 2012, după Sf. Maslu)