Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…

24 septembrie 2016
de OrthoWords
0 Comentarii

PREDICĂ LA POMENIREA SF. IOAN TEOLOGUL (26 Septembrie 2014)

IOAN

23 septembrie 2016
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA DUMINICA A 18-A DUPĂ RUSALII (2014)

22 septembrie 2016
de OrthoWords
0 Comentarii

CUVÂNT AL SF. DIMITRIE AL ROSTOVULUI – CU SMERENIA SĂ BIRUIEȘTI DUȘMĂNIA

CUVÂNT AL SF. DIMITRIE AL ROSTOVULUI -

CU SMERENIA SĂ BIRUIEȘTI DUȘMĂNIA

Sfântul Ioan Scărarul ne-a lăsat un cuvânt care, până astăzi, stârneşte în fiecare din noi o bună nelinişte: ‘Pe cei neînfrânaţi poate că-i vor tămădui oamenii; pe cei vicleni, îngerii; iar pe cei mândri, singur Dumnezeu’.

Să umblăm în toate zilele în duhul smereniei, care nu înseamnă să ne punem mai jos decât ceilalţi, într-o coregrafie ce presupune o coborâre de pe un loc mai înalt. Omul smerit nu coboară de undeva, ci se recunoaşte cu realism duhovnicesc a fi nimic şi cel din urmă. ‘Cel smerit, spunea Sfântul Macarie cel Mare, nu cade niciodată. Unde ar putea să cadă acela care se află mai jos decât toţi?’

22 septembrie 2016
de OrthoWords
0 Comentarii

Omilie a Sf. Dimitrie al Rostovului – TÂNGUIREA SUFLETULUI PĂCĂTOS LA CRUCEA LUI HRISTOS

Omilie a Sf. Dimitrie al Rostovului -

TÂNGUIREA SUFLETULUI PĂCĂTOS LA

CRUCEA LUI HRISTOS

Plângeţi şi vă tânguiţi, că iuţimea mâniei Domnului nu se va abate de la voi“, spune Proorocul (Ieremia 4, 8). Cum nu vei plânge toată viaţa? Cum să nu te tânguieşti, văzând astfel de necazuri şi piedici, suferinţe şi întristări? Pretutindeni sunt duşmani, pretutindeni trădători, pretutindeni este frică şi temere, pretutindeni este cutremur şi nedumerire. Va veni însă moartea, va veni despărţirea, iar în văzduhuri, înfricoşătorul chin al duhurilor şi primirea unei sorţi necunoscute. Cine are cunoştinţă despre acestea? Va merge sufletul într-acolo unde nu a fost niciodată; va vedea acolo lucruri pe care nu le-a văzut niciodată; va auzi cele ce niciodată nu le-a auzit.

21 septembrie 2016
de OrthoWords
1 Comentariu

CUVÂNT AL SF. DIMITRIE AL ROSTOVULUI – SĂ NU INVIDIEZI ȘI SĂ BIRUIEȘTI INVIDIA CU NERĂUTATEA

CUVÂNT AL SF. DIMITRIE AL ROSTOVULUI -

SĂ NU INVIDIEZI ȘI SĂ BIRUIEȘTI INVIDIA CU NERĂUTATEA

Cum spune Sfantul Grigorie Teologul, invidia este cel mai nedrept si cel mai drept pacat. Este nedrept pentru ca ataca pe cei nevinovati si drept pentru ca ataca si pe cei care o poseda si pe cei culpabili. De aceea trebuie stradanie sa scapam de aceasta foarte rea patima.

Sfantul Vasile cel Mare indeamna: “Sa fugim, fratilor, de boala, dascal de teomahie, maica a uciderii de barbati, dezordine a firii, ignorare a familiei, nenorocire foarte absurda”. “Sa fugim de un rau insuportabil. Este invatatura sarpelui, descoperire a demonilor, insamantare a dusmanului, arvuna a iadului, piedica a evlaviei, cale spre gheena, pierderea imparatiei”.

21 septembrie 2016
de OrthoWords
0 Comentarii

OMILIE A SF. DIMITRIE AL ROSTOVULUI – Scumpele mărgăritare

OMILIE A SF. DIMITRIE AL ROSTOVULUI –

Scumpele mărgăritare

Sfântul Dimitrie al Rostovului a fost continuatorul viu al străvechii tradiţii de sfinţenie a Părinţilor Bisericii celor din vechime. Nu numai că a scris minunate cărţi pline de învăţătura mântuirii, ci el a mai fost şi prin însăşi viaţa lui pildă vie de urmat turmei pe care a păstorit-o, cum şi întregii Biserici. El a fost un mare nevoitor şi un mare om de rugăciune. El a fost atât de smerit cu viaţa, încât chiar pe seminariştii cărora le era dascăl, în seminarul de el întemeiat, îi ruga să se roage pentru el. Ori de câte ori orologiul bătea ora, el se ridica în picioare şi rostea cu evlavie rugăciunea: „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te!…”. Ori de câte ori zăcea bolnav, ceea ce se întâmpla adesea, el cerea fiecărui seminarist al lui să rostească pentru el de câte cinci ori rugăciunea „Tatăl nostru”, în timp ce meditează asupra celor cinci Răni ale Mântuitorului nostru Hristos.

” Te strãduieşte, fii cu trezvie şi pune în fiecare zi sârguinţã lângã sârguinţã – ca mereu sã te înalţi cãtre El cu dorirea şi cu dragostea, ca mereu sã ardã inima ta pentru El, ca sã petreci pe de-a-ntregul în Dumnezeu şi Dumnezeu întru tine, ca sã dobândeşti liman liniştit sufletului tãu şi sã te învredniceşti de veşnicele bunãtãţi.

Toatã nãdejdea ta, toatã comoara, toatã bogãţia ta sã o ai întru Dumnezeu (Romani 15, 13); toatã slava şi desfãtarea sã le ai întru El. Numai aceasta nu este înşelãtoare şi zadarnicã. Numai ea va dãinui cu tine în veşnicia vieţii viitoare şi tu vei dobândi partea bunã, care nu se va lua de la tine în veci (Ioan 16, 22).

Mereu – zi şi noapte – neîncetat ridicã strigare cãtre Dumnezeu, zi şi noapte te roagã Domnului, zi şi noapte cheamã-L pe El, ca sã-L afli, ca sã-L gãseşti pe Cel cãutat, cãci “oricine cere ia, cel care cautã aflã, şi celui ce bate i se va deschide” – a grãit Mântuitorul (Matei 7, 7). Ţine minte cã toţi Sfinţii au avut mare râvnã şi dragoste neostoitã cãtre Dumnezeu. Dintru prisosul dragostei lor, uneori uitau de mai petrec în trupuri ori nu! Tu însã nu ai nici mãcar puţine a grãi în ZIua Judecãţii!  ”  

21 septembrie 2016
de OrthoWords
0 Comentarii

OMILIE A SF. DIMITRIE AL ROSTOVULUI – DESPRE FLORI

OMILIE A SF. DIMITRIE AL ROSTOVULUI -

DESPRE FLORI

*

Privești la tinerețea care se arată în toată splendoarea?  Aceasta este o floare de la care nu trebuie să aștepți nimic în afară de faptul că-i este dat să se ofilească repede. Privești la cei ce se disting prin frumusețea chipului? Și aceasta este o floare care se ofilește în aceeași zi și se întoarce la starea dinainte a urâțeniei. Privești la omul cu trup puternic, viguros, sănătos? Iarăși spun că acesta este o floare, care din pricina unor întâmplări neînsemnate își pierde imediat și puterile, și vioiciunea, și sănătatea! Privești la bogăție și la lux? Toate acestea sunt o floare care poate pieri într-o singură noapte, după cuvântul Domnului: ”Nebune, în această noapte voi cere de la tine sufletul tău și cele ce ai pregătit, ale cui vor fi?  ”….

Dar ce roade se pot aștepta de la frumusețea tinereții, de la chipul atrăgător, în afară de putreziciunile viermii și mirosul greu din mormânt? Ce roade putem aștepta de la bogăție și lux în afară de griji, durere și lacrimi?…Ce roade putem aștepta de la cinstire, slăvire și viață îmbelșugată? Ce folos ne-a adus trufia?… Nu este veșnică frumusețea florilor, nu este lungă viața noastră!…

*

21 septembrie 2016
de OrthoWords
1 Comentariu

OMILIE A SF. DIMITRIE AL ROSTOVULUI DESPRE MAICA MILOSTIVIRII

OMILIE A SF. DIMITRIE AL ROSTOVULUI DESPRE MAICA MILOSTIVIRII

Pe cel ce se căieşte, Dumnezeu e gata să-l ierte

Însă pentru aceasta Îl înduplecă Maica Lui

“Un păcătos şi-a rânduit ca pravilă în fiecare zi să se roage de câteva ori către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, repetând cuvintele Arhanghelului Gavriil: “Bucură-te, ceea ce eşti plină de har!” Odată, pregătindu-se să meargă la lucrul său lumesc, s-a îndreptat către icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu ca, mai înainte, să se roage după obiceiul său, iar apoi să meargă la lucrul său. Şi iată, când a început să se roage după obicei, deodată l-a cuprins frica – mai presus de firea sa, vede cum chipul de pe icoană se mişcă şi Preasfânta Născătoare de Dumnezeu i se arată vie împreună cu Fiul Său, pe Care Îl ţine în preacuratele ei mâini…”

*****

21 septembrie 2016
de OrthoWords
0 Comentarii

CUVÂNT AL SF. DIMITRIE AL ROSTOVULUI – NU ADUNAȚI MÂNIE ÎN ZIUA MÂNIEI

CUVÂNT AL SF. DIMITRIE AL ROSTOVULUI –

NU ADUNAȚI MÂNIE ÎN ZIUA MÂNIEI


Pocăieşte-te, omule, de păcatele tale în toată ziua şi plângi pentru acestea zi
şi noapte. Pocăieşte-te, nelăsând fără de băgare de seamă nici cea mai mică
greşeală; căci, de nu vei lua aminte la păcatele mici, atunci nu vei avea
sârguinţă nici pentru cele mari. Pocăieşte-te şi în cele mai mici şi care par
neînsemnate păcate; căci, dacă vei călca doar o singură mică poruncă, greu îţi
va fi să păzeşti şi pe celelalte, mari, după cum a spus cineva despre aceasta:
Nu spune: aceasta nu-i nimic, aceea nu-i nimic; ci păzeşte-te şi de
cuvântul în deşert, chiar şi de cel mai subţire gând rău, căci vei da seama şi
pentru cuvântul în deşert, în ziua Judecăţii, după cum a spus Domnul. Căieşte-te
în fiecare zi şi în toată vremea, pentru că neîncetat greşeşti înaintea lui
Dumnezeu – în fiecare zi săvârşeşti nelegiuiri nenumărate înaintea Lui. În toată
viaţa ta pocăieşte-te, plângi şi tânguieşte-te. Căci nimic în acest veac nu este
vrednic de bucurie şi veselie – nu vei găsi nimic vrednic de bună-cugetare şi
bună-lucrare, afară de plâns şi tânguire: însăşi naşterea ta este întru plâns şi
viaţa ta se trece în tânguiri, iar sfârşitul vieţii tale este moarte, necaz şi
amărăciune sufletului
“.

***

18 septembrie 2016
de OrthoWords
1 Comentariu

PREDICĂ LA DUMINICA DUPĂ ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI (2011)

PREDICĂ LA DUMINICA DUPĂ ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI

*

*****

     ”     În Evanghelia care se va citi mâine la Sf. Liturghie, Domnul subliniază 3 lucruri. Primul este libertatea. Omul este liber să-și aleagă drumul său…În al doilea rând, Domnul vorbește despre valoarea sufletului, care este inestimabilă. Al treilea lucru despre care ne vorbește  este mărturisirea credinței…”

*****