Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…

31 mai 2020
de OrthoWords
1 Comentariu

DESPRE LUPI: Predică la Duminica a 7-a dupa Pasti, a Sfintilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic (Niceea 325)

Predică la Duminica a 7-a dupa Pasti,

a Sfintilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic (Niceea 325)

Apostol

Fapte XX, 16-18,28-36

.

16 Căci Pavel hotărâse să treacă cu corabia pe lângă Efes, ca să nu i se întâmple să întârzie în Asia; pentru că el se grăbea ca de ziua Cincizecimii, de i-ar fi cu putinţă, să fie la Ierusalim.

17 Şi trimiţând din Milet la Efes, i-a adunat la el pe preoţii Bisericii.

18 Şi dacă au venit la el, le-a zis: „Voi ştiţi cum m’am purtat eu cu voi în toată vremea, din ziua cea dintâi când am venit în Asia,

28 Drept aceea, luaţi aminte la voi înşivă şi la toată turma în care Duhul Sfânt v’a pus pe voi episcopi , ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu, pe care El a câştigat-o cu Însuşi sângele Său h.

29 Eu ştiu bine că după plecarea mea vor intra între voi lupi înverşunaţi care nu vor cruţa turma.

30 Şi dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi grăind lucruri sucite, ca să-i tragă după ei pe ucenici.

31 De aceea, privegheaţi amintindu-vă că timp de trei ani, noaptea şi ziua n’am încetat să vă sfătuiesc, cu lacrimi, pe fiecare din voi.

32 Şi acum, vă încredinţez lui Dumnezeu şi cuvântului harului Său, cel care poate să vă zidească şi să vă dea moştenire între toţi cei sfinţiţi.

33 Argint sau aur sau haină n’am poftit de la nimeni;

34 voi înşivă ştiţi că mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mine.

35 Pe toate vi le-am arătat, cum că astfel ostenindu-vă trebuie să-i ajutaţi pe cei slabi i şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis: Mai fericit este a da decât a lua“.

36 Şi după ce a spus acestea, şi-a plecat genunchii şi s’a rugat împreună cu ei toţi.

27 mai 2020
de OrthoWords
3 Comentarii

Canoanele Înalțării Domnului

Canoanele Înalțării Domnului 

 Canonul întâi, alcătuire a lui Ioan Monahul, iar Canonul al doilea, alcătuire a lui Iosif al Tesalonicului

27 mai 2020
de admin
0 Comentarii

PREDICA SFÂNTULUI IUSTIN POPOVICI LA ÎNĂLŢAREA DOMNULUI

 

27 mai 2020
de OrthoWords
1 Comentariu

CUVÂNT AL SFÂNTULUI GRIGORIE DE NYSSA LA ÎNĂLŢAREA DOMNULUI (ROSTIT IN ANUL 388)

PREDICĂ LA ÎNĂLŢAREA DOMNULUI  – CUVÂNTUL SF. GRIGORIE DE NYSSA 

(ROSTIT IN ANUL 388)

15 aprilie 2020
de OrthoWords
0 Comentarii

LECŢIA LUI IUDA: URÂŢI ARGHIROFILIA! – Predică la Miercurea din Săptămâna Patimilor

 LECŢIA LUI IUDA: URÂŢI ARGHIROFILIA!

– Predică la Miercurea din Săptămâna Patimilor –

Sarutul lui Iuda773x1024

15 aprilie 2020
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA DENIA DIN MAREA MIERCURI (2014)

tradarea lui Iuda

15 aprilie 2020
de admin
1 Comentariu

CUVÂNT AL SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR ÎN SFÂNTA ŞI MAREA MIERCURI

14 aprilie 2020
de OrthoWords
0 Comentarii

CÂNTAREA CARE NI SE POTRIVEŞTE TUTUROR

CÂNTAREA CARE NI SE POTRIVEŞTE TUTUROR

jesus_bethany.0

PREDICĂ LA SFÂNTA ŞI MAREA MIERCURI –

„DOAMNE, FEMEIA CEEA CE CĂZUSE ÎN PĂCATE MULTE…”

(DENIA DE MARŢI SEARA)

 

14 aprilie 2020
de admin
1 Comentariu

CUVÂNT DE TÂLCUIRE AL SF. IOAN GURĂ DE AUR LA EVANGHELIA DIN SFÂNTA ŞI MAREA MARŢI

14 aprilie 2020
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA DENIA DIN SFÂNTA ŞI MAREA MARŢI: Despre lenevie şi pocăinţă (2014)

-768x1024