Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…

10 octombrie 2017
de admin
0 Comentarii

11 octombrie: SOBORUL SFINŢILOR STAREŢI DE LA OPTINA – CUVINTE DE FOLOS

11 oct_stareti_optina_1CUVINTE DE FOLOS:

25 septembrie 2018
de OrthoWords
0 Comentarii

Citire din Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan

Citire din Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan

Iubiţilor, să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. 

Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. 

Întru aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu către noi, că pe Fiul Său cel Unul Născut L-a trimis Dumnezeu în lume, ca prin El viaţă să avem. 

În aceasta este dragostea, nu fiindcă noi am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. 

Iubiţilor, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, şi noi datori suntem să ne iubim unul pe altul. 

Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată, dar de ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne întru noi şi dragostea Lui în noi este desăvârşită

24 septembrie 2018
de OrthoWords
0 Comentarii

PREDICĂ LA POMENIREA SF. IOAN TEOLOGUL (26 Septembrie 2014)

IOAN

23 septembrie 2018
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA DUMINICA A 18-A DUPĂ RUSALII (2014)

23 septembrie 2018
de OrthoWords
0 Comentarii

Măn. Sihăstria Putnei, Pr. Damaschin – PREDICĂ LA DUMINICA a XVIII-a DUPĂ RUSALII – PESCUIREA MINUNATĂ (2011)

“În vremea aceea, Iisus şedea lângă lacul Ghenizaret şi a văzut două corăbii oprite lângă ţărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. Atunci El, urcându-Se într-una din corăbii, care era a lui Simon, l-a rugat s-o depărteze puţin de la uscat şi, şezând în corabie, învăţa din ea mulţimile. Iar când a încetat să vorbească, i-a zis lui Simon: Îndepărteaz-o la adânc şi lăsaţi în jos mrejele voastre ca să pescuiţi. Şi, răspunzând, Simon a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic n-am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. Şi, făcând ei aceasta, au prins mulţime mare de peşte, încât li se rupeau mrejele. De aceea, au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie, ca să vină să-i ajute. Şi au venit şi au umplut amândouă corăbiile, încât erau gata să se scufunde. Iar Simon-Petru, văzând aceasta, a căzut în genunchi, înaintea lui Iisus, zicând: Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos! Căci spaimă îi cuprinsese, pe el şi pe toţi cei ce erau cu el, pentru pescuirea atâtor peşti. Tot aşa şi pe Iacob, şi pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau împreună cu Simon. Şi a zis Iisus către Simon: Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni. Şi trăgând corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi au mers după El.” (Luca 5, 1-11)

 

 

22 septembrie 2018
de admin
0 Comentarii

PREDICA PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL LA DUMINICA A 18-A DUPĂ RUSALII (2014)

pf-daniel-ziua-nationala-a-romaniei

15 septembrie 2018
de OrthoWords
1 Comentariu

Predică la pomenirea Sfintei Marii Muceniţe şi Prealăudatei Eufimia cea din Calcedon (16 Septembrie)

Predică la pomenirea Sfintei Marii Muceniţe şi Prealăudatei

 Eufimia cea din Calcedon

(16 Septembrie)

sf eufimia

Această sfântă a trăit în zilele lui Diocleţian (între 284 şi 305). Fiind prinsă, pentru mărturisirea în Hristos a fost chinuită cu focul, cu roata şi cu alte chinuri. Şi scăpând cu darul lui Hristos de toate nevătămată, în sfârşit a fost aruncată ca sa fie mâncată de fiare, şi aşa şi-a dat sufletul în mâinile Domnului printr-o simplă muşcătură de urs. Iar părinţii ei au luat trupul sfintei şi l-au îngropat în apropierea oraşului. După ce persecuţia lui Diocleţian a încetat, creştinii au pus moaştele sfintei într-o raclă de aur în biserica ce i-a fost dedicată. Iar în ziua prăznuirii ei, curgea din mormântul ei sânge proaspăt care răspândea o mireasmă dumnezeiască. La mormântul acestei sfinte s-a întâmplat minunea respingerii tomului ereticilor de la sinodul ecumenic de la Calcedon, prăznuit la 11 Iulie.

15 septembrie 2018
de OrthoWords
0 Comentarii

CANON DE RUGĂCIUNE LA POMENIREA SF. MC. EUFIMIA (16 Septembrie)

CANON DE RUGĂCIUNE LA POMENIREA

 SF. MC. EUFIMIA

(16 Septembrie)

***

   ”Dumnezeul meu, Tu eşti cunoscătorul inimii, Tu, Care stăpâneşti tainele înţelepciunii şi dăruieşti comori nepreţuite, Creatorule al cerurilor; Tu, Care ai întins pământul şi l-ai împodobit; Tu, Care cu cuvântul pe toate le-ai adus la viaţă; Tu, Care ai izvorât lumina; Tu, Care cu bunăvoinţa Ta L-ai trimis din ceruri pe Unul Născut Fiul Tău ca să dezlege durerile morţii şi să lege pe stăpânul trufiei; Tu, Care eşti alături de oştenii Tăi, cei care luptă cu tot sufletul pentru numele Tău şi pe care îi înarmezi cu tăria credinţei; Tu, Care ai fost întru toate ajutorul meu, izbăveşte sufletul meu cu rugăciunile sfinţilor Tăi care sunt în închisoare şi aleargă împreună cu Tine pe calea spre dumnezeirea Ta, păzeşte-mă pe mine, roaba Ta, şi sprijineşte-mă să mă unesc cu Duhul Tău Sfânt, căci Tu eşti Cel ce nu pomeneşti răul şi ne mântuieşti în vreme de necaz!”

(Rugăciune înălţată către Dumnezeu de Sf. Muceniţă Eufimia în timpul martiriului)

*****

13 septembrie 2018
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI (2014)

013_Inaltarea_Sfintei_Cruci

12 septembrie 2018
de OrthoWords
0 Comentarii

PREDICĂ LA ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI (14 Septembrie)

PREDICĂ LA ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI

(Vecernie – 13 Septembrie 2011)

”  Crucea este arma și simbolul nostru!

Ce înseamnă Crucea? Când spunem cruce, mintea nu se duce doar la acel obiect de lemn, piatră sau metal..ne gândim la Cel ce S-a pironit pe cruce, Cel ce S-a răstignit pe cruce, la Domnul Hristos Care a cinstit crucea prin Scumpul și Prețiosul Său Sânge, la patimile pe care Le-a suferit pentru a noastră mântuire…

Fiecare picătură din Sângele Lui, care S-a scurs din mâinile, picioarele și din preacurata Lui coastă valorează mai mult decât toate comorile lumii și decât întreg Universul. Sângele Lui! Fiecare picătură din Preacuratul Său Sânge este binecuvântarea omenirii, izbăvirea lumii, iertarea păcatelor, viața veșnică, baie care albește sufletele…”

*

12 septembrie 2018
de OrthoWords
1 Comentariu

PREDICA SF. IERARH LUCA AL CRIMEEI LA CRUCEA DOMNULUI

PREDICA SF. LUCA AL CRIMEEI LA

CRUCEA DOMNULUI

Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci a Domnului este una dintre cele mai importante sărbători. Este atât de mare, încât Duminica dinaintea acesteia și Duminica de dupa ea, Sfânta noastră Biserică le dedică pregătirii creștinilor pentru ea și întăririi în cugetarea la aceasta. 

Cum ne pregătește Sfânta Biserică pentru această mare sărbătoare? Ne propune să ne concentrăm atenția și inima la Crucea Domnului…

… Trebuie să știm cu toții că aceste cuvinte ale lui Pavel ”Căci eu în trupul meu port semnele Domnului Iisus” sunt scrise pe haina fiecărui călugăr și fiecărei călugărițe. Mulți dintre cei care l-au iubit pe Hristos pot spune:  Nimeni să nu ne împovăreze, să nu ne defăimeze, să nu clevetească împotriva noastră, nimeni să nu ne chinuie cu tot felul de presupuneri, fiindcă purtăm semnele Domnului Iisus.  Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraților! Amin. (23 septembrie 1945 )