Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…

3 noiembrie 2019
de OrthoWords
0 Comentarii

PREDICĂ LA DUMINICA a XXII-a DUPĂ RUSALII – (Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr) (2012)

 PREDICĂ LA DUMINICA a XXII-a DUPĂ RUSALII

(rostita in ajun dupa Vecernie 3 nov 2012)

bogatul-nemilostiv-si-saracul-lazar

”Zis-a Domnul: Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului; dar şi câinii venind lingeau bubele lui. Şi a murit săracul şi a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi a fost înmormântat. Şi în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui. Şi el, strigând, a zis: Părinte Avraam, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie! Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit o prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis: Rogu-te, dar părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu, căci am cinci fraţi, să le spună lor acestea, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin. Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe prooroci: să asculte de ei. Iar el a zis: Nu, părinte Avraame, ci, dacă cineva dintre morţi se va duce la ei, se vor pocăi. Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morţi.”

(Luca XVI, 19-31)

3 noiembrie 2019
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA DUMINICA A XXII-A DUPĂ RUSALII (2012)

PREDICĂ LA DUMINICA A 22-A DUPĂ RUSALII (4 nov 2012)

duminica_a_xxii-a_dupa_rusalii_-_bogatul_nemilostiv2

„Cineva, iubiții mei, cineva este în pericol. Ajutor! – strigă. Nu-l auziți? Dar nici eu, nici voi dacă alergăm, nu vom putea să-i oferim ceva. Nu numai noi, dar chiar și înșiși sfinții, dacă ar alerga, nu ar putea să-l ajute. Strigă și glasul lui vine de foarte departe, din iad.

Cel care este în pericol este bogatul pe care-l zugrăvește Domnul nostru, Iisus Hristos, în pilda Sa de astăzi. Se luptă cu valurile sălbatice. Se află în inima iadului. Dar de ce? Ce rău a făcut?…”

30 octombrie 2019
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA APOSTOLUL DIN DUMINICA A XXIV-A DUPĂ RUSALII (2012)

Ap Pavel la D24 dR

PREDICĂ LA APOSTOLUL DIN DUMINICA a XXIV-a DUPĂ RUSALII 

 „Fraților, Hristos este  pacea noastră, El care a făcut din cele două – una, surpând peretele din mijloc al despărţiturii.”

(Epistola către Efeseni, Cap.II, versetul 14)

 (rostită vineri seara, după Sf Maslu, 2 nov 2012)

28 octombrie 2019
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA DUMINICA A 24-A DUPĂ RUSALII (2013)

PREDICĂ LA DUMINICA A 24-A DUPĂ RUSALII

(2013)

28 octombrie 2019
de OrthoWords
1 Comentariu

PREDICĂ LA DUMINICA a XXIV-a DUPĂ RUSALII – ÎNVIEREA FIICEI LUI IAIR (2011)

PREDICĂ LA DUMINICA a XXIV-a DUPĂ RUSALII -

ÎNVIEREA FIICEI LUI IAIR (2011)

D 24 dR_Invierea fiicei lui Iair

 

„Şi iată a venit un bărbat, al cărui nume era Iair şi care era mai-marele sinagogii. Şi căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în casa Lui, Căci avea numai o fiică, ca de doisprezece ani, şi ea era pe moarte. Şi, pe când se ducea El, mulţimile Îl împresurau.  Şi o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere de sânge şi cheltuise cu doctorii toată averea ei, şi de nici unul nu putuse să fie vindecată, Apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui şi îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Şi a zis Iisus: Cine este cel ce s-a atins de Mine? Dar toţi tăgăduind, Petru şi ceilalţi care erau cu El, au zis: Învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc şi Te strâmtorează şi Tu zici: Cine este cel ce s-a atins de mine? Iar Iisus a zis: S-a atins de Mine cineva. Căci am simţit o putere care a ieşit din Mine. Şi, femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând şi, căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce cauză s-a atins de El şi cum s-a tămăduit îndată.  Iar El i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Mergi în pace. Şi încă vorbind El, a venit cineva de la mai-marele sinagogii, zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe Învăţătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi. Şi venind în casă n-a lăsat pe nimeni să intre cu El, decât numai pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacov şi pe tatăl copilei şi pe mamă. Şi toţi plângeau şi se tânguiau pentru ea. Iar El a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme. Şi râdeau de El, ştiind că a murit. Iar El, scoţând pe toţi afară şi apucând-o de mână, a strigat, zicând: Copilă, scoală-te! Şi duhul ei s-a întors şi a înviat îndată; şi a poruncit El să i se dea să mănânce. Şi au rămas uimiţi părinţii ei. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. ”

(Ev. Luca 8, 41-56)

16 octombrie 2019
de OrthoWords
1 Comentariu

17 Octombrie: POMENIREA CUVIOSULUI VARSANUFIE, MĂRTURISITORUL DIN HERSON

 17 Octombrie: POMENIREA CUVIOSULUI VARSANUFIE,

MĂRTURISITORUL DIN HERSON

Sf Varsanufie din Herson

15 septembrie 2019
de OrthoWords
1 Comentariu

Predică la pomenirea Sfintei Marii Muceniţe şi Prealăudatei Eufimia cea din Calcedon (16 Septembrie)

Predică la pomenirea Sfintei Marii Muceniţe şi Prealăudatei

 Eufimia cea din Calcedon

(16 Septembrie)

Sf EufimiaCalcedon

Această sfântă a trăit în zilele lui Diocleţian (între 284 şi 305). Fiind prinsă, pentru mărturisirea în Hristos a fost chinuită cu focul, cu roata şi cu alte chinuri. Şi scăpând cu darul lui Hristos de toate nevătămată, în sfârşit a fost aruncată ca sa fie mâncată de fiare, şi aşa şi-a dat sufletul în mâinile Domnului printr-o simplă muşcătură de urs. Iar părinţii ei au luat trupul sfintei şi l-au îngropat în apropierea oraşului. După ce persecuţia lui Diocleţian a încetat, creştinii au pus moaştele sfintei într-o raclă de aur în biserica ce i-a fost dedicată. Iar în ziua prăznuirii ei, curgea din mormântul ei sânge proaspăt care răspândea o mireasmă dumnezeiască. La mormântul acestei sfinte s-a întâmplat minunea respingerii tomului ereticilor de la sinodul ecumenic de la Calcedon, prăznuit la 11 Iulie.

15 august 2019
de OrthoWords
0 Comentarii

CUVÂNT LA POMENIREA SFINȚILOR MARTIRI BRÂNCOVENI ŞI A CUVIOSULUI IOSIF DE LA VĂRATEC (16 august)

CUVÂNT LA POMENIREA SFINȚILOR MARTIRI BRÂNCOVENI ŞI A

CUVIOSULUI IOSIF DE LA VĂRATEC

(16 august)sf_Martiri Brancoveni

”Și iarăși iubiților, și iarăși vă invit să-i cunoaștem pe sfinții din neamul nostru pe care Biserica îi sărbătorește astăzi, și anume: pe Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod și fiii săi: Constantin, Ștefan, Radu și Matei și  Ianache sfetnicul și pe Cuviosul Părintele nostru, nou proslăvit, Iosif duhovnicul de la Văratec.”

Sf.-Cuv.-Iosif-de-la-Varatic

16 iunie 2019
de OrthoWords
1 Comentariu

PREDICĂ ÎN LUNEA SFÂNTULUI DUH LA EVANGHELIA ZILEI (2013)

images

15 iunie 2019
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ DESPRE SFÂNTUL DUH (2014)