Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…

23 martie 2018
de OrthoWords
1 Comentariu

ALT CUVÂNT AL SFÂNTULUI LUCA AL CRIMEEI LA BUNAVESTIRE A PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU: „Pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim”

luca1_2

123

ALT CUVÂNT AL SFÂNTULUI LUCA AL CRIMEEI LA

BUNAVESTIRE A PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU:

„Pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim”

(23 martie 2010)

123

Bunavestire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu este una dintre cele mai mari evenimente din istoria lumii, pe care-l prăznuim acum nu doar cu bucurie şi dragoste, ci şi cu frică de cutremur, fiindcă este începutul mântuirii noastre.
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine!”
Poate fi pentru voi vreo bucurie mai înaltă şi mai curată decât înţelegerea? Şi chiar simţirea faptului că Domnul este cu voi, că El v-a îndrăgit pentru plinirea poruncilor Lui, că El va veni la voi cu Tatăl Său Cel fără de început şi Îşi va face sălaş în noi? “

23 martie 2018
de OrthoWords
2 Comentarii

CUVÂNT AL SFÂNTULUI LUCA AL CRIMEEI LA BUNAVESTIRE A PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU: „Credinţa noastră nu este zadarnică!”

b_800_600__loukas1

123

CUVÂNT AL SFÂNTULUI LUCA AL CRIMEEI LA

BUNAVESTIRE A PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU:

„Credinţa noastră nu este zadarnică!”

(22 martie 2010)

123

„Astăzi este începătura mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac: „Fiul lui Dumnezeu Fiu Fecioarei Se face şi Gavriil harul binevesteşte”. Acum s-a împlinit taina cea mare a credinţei noastre creştineşti, s-a împlinit lucrul pe care cu şapte sute de ani înainte de Naşterea Domnului Iisus Hristos l-a prezis sfântul prooroc Isaia: „Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte Fiu, şi vor chema numele Lui Emanuil, care înseamnă: „Cu noi este Dumnezeu”.

Suntem datori să o cinstim cu toată inima şi să o socotim Mama noastră Cerească, străduindu-ne să o urmăm în virtuţi şi să îi împlinim cuvintele pe care le cântăm la fiecare utrenie, pe care le-a grăit ea către Elisabeta, mama Înainte-Mergătorului Domnului: „Că a căutat spre smerenia roabei Sale, şi iată de acum Mă vor ferici toate neamurile” (Luca 1, 48).

Noi ne adresăm Maicii lui Dumnezeu ca Apărătoarei noastre. Ştim că ea nu a mântuit lumea nemijlocit, că Dumnezeiescul ei Fiu ne-a mântuit cu Crucea Sa. Ea poate însă ajuta mântuirii noastre prin rugăciunile Sale înaintea Fiului Său, şi noi cerem rugăciunile Ei, care au atâta putere înaintea lui Hristos.”

23 martie 2018
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA DENIA IMNULUI ACATIST (2014)

23 martie 2018
de admin
1 Comentariu

PREDICĂ LA DENIA ACATISTULUI MAICII DOMNULUI (2013)

23 martie 2018
de OrthoWords
0 Comentarii

Predică la Denia Imnului Acatist al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (2011)

Predică la Denia Imnului Acatist al

Preasfintei Născătoare de Dumnezeu


O puternică tradiţie bisericească afirma că acest acatist a fost alcatuit de patriarhul Serghie al Constantinopolului († 638) în urma salvării Constantinopolului de invazia perşilor şi avarilor în 626. Istoria consemnează cum puternica flotă asediatoare a fost distrusă de o furtuna stârnită în mod neaşteptat, dupa ce patriarhul Serghie a organizat o procesiune cu Veşmântul Maicii Domnului şi cu icoanele lui Hristos şi ale Maicii Sale pe zidurile orasului. În semn de mulţumire pentru nesperatul ajutor, s-a făcut priveghere la Biserica Vlaherne, unde patriarhul ar fi compus acest imn spre lauda Fecioarei Maria, considerată apărătoarea bizantinilor. El doar a ales acest imn, considerându-l cel mai expresiv pentru scopul său, şi l-a rededicat Fecioarei Maria pentru a marca minunata biruinţă.

23 martie 2018
de OrthoWords
2 Comentarii

Tricântarea Triodului în Vinerea din a cincea săptămână a Sfântului şi Marelui Post (19 martie 2010)

Tricântarea Triodului (alcătuire a lui Iosif şi Teodor) în Vinerea din a cincea săptămână a Sfântului şi Marelui Post (19 martie 2010)21 martie 2018
de OrthoWords
1 Comentariu

Tricântarea Triodului în Joia din a cincea săptămână a Sfântului şi Marelui Post(18 martie 2010)

Tricântarea Triodului în Joia din a cincea săptămână a Sfântului şi Marelui Post(18 martie 2010)21 martie 2018
de admin
1 Comentariu

CUVÂNT DE FOLOS DUPĂ DENIA CANONULUI MARE (2013)

 

21 martie 2018
de OrthoWords
1 Comentariu

Cuvânt al Sf. Luca al Crimeei despre inima curăţită prin dragoste şi pocăinţă

Cuvânt al Sf. Luca al Crimeei

despre inima curăţită prin dragoste şi pocăinţă 

(31 martie 2010)

      O, sfântă, curată dragoste, pe care a pus atât de mare preţ Domnul Iisus Hristos, dragoste din care noi avem atât de puţin şi căreia suntem datori să îi urmăm! Izbitoare este deosebirea dintre acele căpetenii (Ps. 2, 2) şi apostolul-trădător – suflete negre,necredincioase, ticăloase – pe de o parte, şi curva dispreţuită de către toţi, dar cu inima curăţită prin dragoste şi prin pocăinţă, pe de alta.

      Să urmăm ei şi dragostei ei faţă de Domnul. Oare nu suntem păcătoşi cu toţii? Avem cumva multă dragoste? Şi avem măcar o picătură de pocăinţă adevărată? Este oare plină inima noastră de dragoste care să stoarcă râuri de lacrimi ori să spargă într-un avânt evlavios vas demult preţ pentru Domnul? Deci, iată cum sunt oamenii care s-au perindat prin faţa ochilor noştri duhovniceşti când s-a citit Evanghelia de acum. Aşa sunt şi oamenii ce se perindă zilnic prin faţa ochilor noştri, adică oamenii care ne înconjoară.

       Legiuită este nemulţumirea noastră împotriva cărturarilor şi a fariseilor – dar Sfânta Scriptură, nu ne arată degeaba chipuri de oameni plini de nedreptate, răutate şi necredinţă, ci ca pildă a ceea ce nu trebuie să devenim noi înşine. Nu trebuie să ne fie îndeajuns tulburarea şi nemulţumirea, ci trebuie să cugetăm şi la noi înşine cu adâncă sinceritate: oare nu este şi în noi ticăloşia acestor cărturari, farisei şi arhierei? Domnul Iisus Hristos i-a numit făţarnici, fiindcă făţărnicia şi prefăcătoria erau trăsăturile de căpetenie ale caracterului lor. Iată, se cuvine să ne gândim dacă nu este şi în noi această trăsătură a făţărniciei – după care va trebui să mărturisim că este.

        Dacă Domnul le-a spus fariseilor că ei se îndeletnicesc doar cu curăţirea pe dinafară apaharului şi a blidului, în vreme ce pe dinăuntru, sunt plini de răpire şi viclenie, trebuie să negândim şi noi: nu cumva ne prefacem în faţa oamenilor că suntem buni, curaţi, evlaviosi, cumse prefăceau fariseii?

      Din păcate, mulţi sunt şi printre noi învăţătorii de lege, fariseii, făţarnicii, care înEvanghelie sunt numiţi pui de vipere (Lc. 3, 7), dar care se bucură de multă cinstire în popor. Se află şi printre noi unii asemenea cu Iuda, dar alţii sunt asemenea curvei care s-a pocăit, cu inima plină de dragoste pentru Domnul.

        Să luăm aminte la inima noastră, să cântărim ce iese din noi şi din gurile noastre, nu ce intră în ele. Să trăim după poruncile sfintei dragoste, fiindcă toată legea lui Hristos se cuprinde într-o rostire: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi (Mt. 22, 39; Mc. 12, 31;Lc. 10, 27). Să ne amintim de lucrul acesta şi atunci Dumnezeu ne va binecuvânta şi ne va ierta toate păcatele. Amin.

 

 

21 martie 2018
de OrthoWords
4 Comentarii

Cuvânt al Sf. Luca al Crimeei în Săptămâna a cincea a Sfântului şi Marelui Post

Cuvânt al Sf. Luca al Crimeei în

Săptămâna a V- a Sfântului şi Marelui Post

Întoarceţi-vă la Mine cu toată inima voastră


Minunată viaţă (a Sf. Maria Egipteanca – n. n.), care nu seamănă deloc cu vieţile oamenilor obişnuiţi! În ea uimesc mai ales două lucruri, în primul rând, harul lui Dumnezeu, neasemuita Lui milostivire şi prevedere a faptului că jalnica desfrânată va deveni o sfântă dintre cele mai mari. Al doilea – repeziciunea, neaşteptata adâncime şi hotărâre a întoarcerii cuvioasei Maria de la viaţa sa păcătoasă dinainte la nevoinţa ei neasemuită din pustie. Cuvioasa Maria a împlinit lucrul despre care vorbeşte prorocul: Intoarceţi-vă la Mine din toată inima voastră, cu post, cu plângere şi cu rugăciune, şi sfâşiaţi inimile voastre, iar nu hainele voastre, şi vă întoarceţi la Domnul Dumnezeul vostru, că Milostiv şi îndurat este, Îndelung-Răbdător şi Mult-milostiv, şi Îi pare rău de răutăţi (Ioil 2, 12-13). Şi Sfânta Maria şi-a sfâşiat inima şi s-a întors din toată inima, deodată, la Dumnezeu.
Ea a împlinit şi lucrul despre care vorbeşte Sfântul Prooroc Iezechiel: Vă veţi aduce aminte acolo de căile voastre, întru care v-ati pângărit, şi veţi bate feţele voastre pentru toate răutăţile voastre (Iez. 20, 43). Şi s-au împlinit asupra ei cuvintele lui Dumnezeu, şi a aflat de milostivirea Lui nesfârşită, despre sfinţenia Lui nemărginită, când Domnul a făcut cu ea nu după faptele ei, ci după mila Sa, pentru sfânt numele Său.
Iată cum e adevărata pocăinţă, iată cum trebuie să se poarte toţi cei împovăraţi de păcate grele: să se întoarcă într-o clipă, din toată inima, la Dumnezeu, să se scârbească de viaţa lor dinainte, să se scârbească de ei înşişi, să părăsească fără amânare toate păcatele dinainte şi să se pocăiască toată viaţa, cum s-a pocăit Sfânta Maria Egipteanca.