Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…

20 noiembrie 2017
de OrthoWords
0 Comentarii

PREDICĂ LA INTRAREA MAICII DOMNULUI ÎN BISERICĂ (2012)

”Bucurie mai înainte ne încredinţează nouă Ana astăzirod potrivnic întristării odrăslindpe singura pururea Fecioară,pe care o şi aduce acum la Templul Domnului bucurându-se, rugăciunile plinindu-şi,ca pe ceea ce este cu adevărat Biserica Cuvântului lui Dumnezeu şi Maică curată.”

20 noiembrie 2017
de OrthoWords
1 Comentariu

Părintele Iachint al Putnei – PANEGIRIC LA INTRAREA MAICII DOMNULUI ÎN BISERICĂ (Lectură audio)

“Astăzi înainte-însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii oamenilor, în Biserica lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i cântam: Bucură-te plinirea rânduielii Ziditorului.” (Troparul)

 

20 noiembrie 2017
de admin
0 Comentarii

CUVÂNTUL SF. INOCHENTIE AL PENZEI LA INTRAREA MAICII DOMNULUI ÎN BISERICĂ

inochentie-de-penza

18 noiembrie 2017
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ DESPRE SFINTELE MARIA ŞI MATRONA DE LA DIVEEVO

PREDICĂ DESPRE SFINTELE MARIA ŞI MATRONA DE LA DIVEEVO

(17 noiembrie 2017 – dupa Taina Sfantului Maslu)

SFÂNTA MARIA, CEA NEBUNĂ PENTRU HRISTOS

SFÂNTA MARIA, CEA NEBUNĂ PENTRU HRISTOS

SFÂNTA MĂRTURISITOARE MATRONA (VLASOVA)

SFÂNTA MĂRTURISITOARE MATRONA (VLASOVA)

 

18 noiembrie 2017
de admin
0 Comentarii

PREDICI AUDIO LA DUMINICA A XXVI-A DUPĂ RUSALII

D26dR1

PREDICI AUDIO LA DUMINICA A XXVI-A DUPĂ RUSALII

 Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12, 16-21

(Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina)

ORNAM1

ORNAM1

14 noiembrie 2017
de admin
0 Comentarii

SFÂNTA EVANGHELIE & PREDICĂ LA DUMINICA A XXV-A DUPĂ RUSALII (2017)

Samarineanul Milostiv_2016PREDICĂ LA DUMINICA A XXV-A DUPĂ RUSALII 

(Pilda Samarineanului milostiv)

12 nov 2017

11 noiembrie 2017
de OrthoWords
0 Comentarii

PREDICĂ LA DUMINICA a 25-a DUPĂ RUSALII – CINE ESTE APROAPELE (2012)


Mântuitorul lumii a rezumat toate poruncile Sale în două porunci principale: “Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este marea şi cea dintâi poruncă. Iar a doua, la fel cu aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Matei 22, 37-40).

Sfântul Antonie cel Mare a spus: “De aproapele nostru depinde şi viaţa şi moartea (sufletească). Părăsindu-l pe aproapele, îl părăsim pe Dumnezeu; smintindu-l pe fratele nostru, păcătuim împotriva lui Dumnezeu.” Sfântul Ioan Colov, unul dintre cei mai mari din pustia Scetică, a zis: “Este imposibil să construieşti o casă începând de la acoperiş, ci trebuie să începi construcţia cu fundaţia şi să o ridici până la acoperiş”. Când a fost întrebat ce înseamnă fundaţia a răspuns:

“Fundaţiile sunt aproapele nostru: pe el trebuie să-l câştigăm, să începem cu el. Pe el sunt întemeiate toate poruncile lui Hristos”. Sfântul Marcu Ascetul a zis: “Nu te poţi mântui altfel decât prin aproapele tău”. Toţi sfinţii părinţi sunt unanimi în a gândi şi învăţa astfel: este învăţătura creştină în general, învăţătura Bisericii, învăţătura lui Hristos.

Dar cine este aproapele? Să luăm aminte la următorul cuvânt…

11 noiembrie 2017
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA DUMINICA A 25-A DUPĂ RUSALII (2013)

 

11 noiembrie 2017
de admin
0 Comentarii

PREDICA PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL LA DUMINICA A 25-A DUPĂ RUSALII (2014)

pf-daniel-ziua-nationala-a-romaniei