Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…

30 iulie 2016
de OrthoWords
0 Comentarii

Predică la Duminica a VI-a după Rusalii – Minuni mici și mari (2011)

Predică la Duminica a VI-a după Rusalii -

Minuni mici și mari

(2011)

             ”Intrând în corabie, Iisus a trecut şi a venit în cetatea Sa. Şi iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt păcatele tale!  Dar unii dintre cărturari ziceau în sine: Acesta huleşte.  Şi Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetaţi rele în inimile voastre?  Căci ce este mai lesne a zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te şi umblă? Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta.  Şi, sculându-se, s-a dus la casa sa.  Iar mulţimile văzând acestea, s-au înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, Cel care dă oamenilor asemenea putere”.  (Matei 9, 1-8)

12 iulie 2016
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA DUMINICA A 6-A DUPĂ RUSALII (2015)

19 iunie 2016
de OrthoWords
1 Comentariu

PREDICĂ ÎN LUNEA SFÂNTULUI DUH LA EVANGHELIA ZILEI (2013)

images

19 iunie 2016
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ DESPRE SFÂNTUL DUH (2014)

18 iunie 2016
de OrthoWords
0 Comentarii

CUVÂNT LA VECERNIA POGORÂRII DUHULUI SFÂNT (11 IUNIE 2011) CU LECTURA OMILIEI SFÂNTULUI GRIGORIE DE NYSSA: “LA DUHUL SFÂNT, ADICĂ LA CINCIZECIME” (28 MAI 388)

CUVÂNT LA VECERNIA POGORÂRII DUHULUI SFÂNT

(11 IUNIE 2011)

CU LECTURA OMILIEI SFÂNTULUI GRIGORIE DE NYSSA:

“LA DUHUL SFÂNT, ADICĂ LA CINCIZECIME”

(28 MAI 388)

18 iunie 2016
de OrthoWords
1 Comentariu

PREDICĂ LA POGORÂREA SFÂNTULUI DUH A SFÂNTULUI INOCHENTIE DE PENZA

18 iunie 2016
de OrthoWords
0 Comentarii

Cuvânt al Sf. Luca al Crimeei la praznicul Cincizecimii

Cuvânt al Sf. Luca al Crimeei la praznicul Cincizecimii

18 iunie 2016
de OrthoWords
3 Comentarii

Cuvânt al Sf. Luca al Crimeei la Pogorârea Sfântului Duh

”Împărate ceresc, Mângâietorule” - Cuvânt al Sf. Luca al Crimeei la Pogorârea Sfântului Duh

           ”La sărbătoarea Duhului Sfânt se cuvine ca toată profunzimea gândului și a inimilor noastre să o îndreptăm spre cunoașterea lui. În rugăciunea  Sfântului Duh, pe care o știți, se spun multe lucruri despre el. Trebuie să înțelegeți această rugăciune! ”

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti şi toate le-mplineşti, vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre! Amin.

 

 

 

18 iunie 2016
de OrthoWords
0 Comentarii

Cuvânt al Înțeleptului Leon la praznicul Cincizecimii

Cuvânt al Înțeleptului Leon la praznicul Cincizecimii

18 iunie 2016
de OrthoWords
0 Comentarii

ALTĂ PREDICĂ LA POGORÂREA SFÂNTULUI DUH A SFÂNTULUI IERARH INOCHENTIE DE PENZA – Duhul Sfânt zideşte tot ce e pe pământ