Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…

10 noiembrie 2018
de admin
0 Comentarii

SFÂNTA EVANGHELIE & PREDICĂ LA DUMINICA A XXV-A DUPĂ RUSALII (2017)

Samarineanul Milostiv_2016PREDICĂ LA DUMINICA A XXV-A DUPĂ RUSALII 

(Pilda Samarineanului milostiv)

12 nov 2017

10 noiembrie 2018
de OrthoWords
0 Comentarii

PREDICĂ LA DUMINICA a 25-a DUPĂ RUSALII – CINE ESTE APROAPELE (2012)


Mântuitorul lumii a rezumat toate poruncile Sale în două porunci principale: “Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este marea şi cea dintâi poruncă. Iar a doua, la fel cu aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Matei 22, 37-40).

Sfântul Antonie cel Mare a spus: “De aproapele nostru depinde şi viaţa şi moartea (sufletească). Părăsindu-l pe aproapele, îl părăsim pe Dumnezeu; smintindu-l pe fratele nostru, păcătuim împotriva lui Dumnezeu.” Sfântul Ioan Colov, unul dintre cei mai mari din pustia Scetică, a zis: “Este imposibil să construieşti o casă începând de la acoperiş, ci trebuie să începi construcţia cu fundaţia şi să o ridici până la acoperiş”. Când a fost întrebat ce înseamnă fundaţia a răspuns:

“Fundaţiile sunt aproapele nostru: pe el trebuie să-l câştigăm, să începem cu el. Pe el sunt întemeiate toate poruncile lui Hristos”. Sfântul Marcu Ascetul a zis: “Nu te poţi mântui altfel decât prin aproapele tău”. Toţi sfinţii părinţi sunt unanimi în a gândi şi învăţa astfel: este învăţătura creştină în general, învăţătura Bisericii, învăţătura lui Hristos.

Dar cine este aproapele? Să luăm aminte la următorul cuvânt…

10 noiembrie 2018
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA DUMINICA A 25-A DUPĂ RUSALII (2013)

 

10 noiembrie 2018
de admin
0 Comentarii

PREDICA PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL LA DUMINICA A 25-A DUPĂ RUSALII (2014)

pf-daniel-ziua-nationala-a-romaniei

10 noiembrie 2018
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ DESPRE SFÂNTUL TEODOR STUDITUL (2014)

10 noiembrie 2018
de admin
0 Comentarii

POVESTIREA BĂTRÂNULUI DAVID DESPRE SFÂNTUL MINA EGIPTEANUL

11 nov_Sf Mina Egipteanul

10 noiembrie 2018
de OrthoWords
2 Comentarii

Arhim. Nectarie, Măn. Sihăstria Putnei: PREDICĂ LA PILDA SAMARINEANULUI MILOSTIV

Arhim. Nectarie, Măn. Sihăstria Putnei :

PREDICĂ LA PILDA SAMARINEANULUI MILOSTIV

” Şi iată, un învăţător de lege s-a ridicat, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti? Iar el, răspunzând, a zis: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Iar El i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta şi vei trăi. Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă, Şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoţând doi dinari i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da. Care din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea. ” (Ev. Luca 10, 25-37)

10 noiembrie 2018
de OrthoWords
1 Comentariu

Pr. Damaschin, Măn. Sihăstria Putnei: PREDICĂ LA PILDA SAMARINEANULUI MILOSTIV (2010)

Pr. Damaschin, Măn. Sihăstria Putnei:

PREDICĂ LA PILDA SAMARINEANULUI MILOSTIV

(2010)

 

 

 

***

8 noiembrie 2018
de OrthoWords
1 Comentariu

CUVÂNT LA POMENIREA SF. NECTARIE AL EGHINEI (9 Noiembrie 2012)