Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…

21 aprilie 2019
de OrthoWords
3 Comentarii

Tricântarea Triodului (la Pavecerniţa Mare), alcătuire a lui Andrei Criteanul, în Sfânta şi Marea zi de Luni

Tricântarea Triodului (la Pavecerniţa Mare), alcătuire a lui Andrei Criteanul, în Sfânta şi Marea zi de Luni

21 aprilie 2019
de OrthoWords
0 Comentarii

PREDICĂ LA PRIMA DENIE DIN SĂPTĂMÂNA PATIMILOR (2014)

smochinul-neroditor

 

21 aprilie 2019
de admin
1 Comentariu

CUVÂNT AL SF. IOAN DE KRONSTADT DESPRE CÂNTAREA “IATĂ MIRELE VINE…”

 

21 aprilie 2019
de admin
1 Comentariu

Cuvânt al Sf. Ioan de Kronstadt în Lunea Mare

 

 

21 aprilie 2019
de admin
1 Comentariu

PREDICĂ LA DENIA DE LUNI SEARA: Despre ipocrizie (2014)

21 aprilie 2019
de OrthoWords
1 Comentariu

Cuvânt al Sf. Ioan Gură de Aur la Sfânta şi Marea Luni

Cuvânt despre Evanghelia de la Matei,
care se citeşte în
Sfânta şi Marea Luni, la Liturghie

(Mt. 24, 3-35)

“După ce Iisus a vorbit despre pierirea Ierusalimului, acum El aduce vorba despre venirea sa cea de-a doua şi descrie ucenicilor Săi semnele aceleia; dar nu numai lor, ci şi spre folosul nostru şi al neamurilor viitoare. El zice „atunci”. Acest „atunci” nu va spună că cele următoare sunt legate după timp cu cele înainte mergătoare, sau au să se întâmple îndată după , aceea, ci numai că ele au să se întâmple în viitor.
Atunci, de va zice vouă cineva: „Iată aicea este Hristos, sau acolo”, să nu credeţi. Când a grăit despre pieirea Ierusalimului, el a vorbit si despre profeţii cei mincinoşi, care vor amăgi oamenii în timpul Apostolilor; dar cu mult mai rău descrie el pe profeţii cei mincinoşi care se vor arăta cu puţin timp înainte ele pieirea lumii; „ei vor da semne mari şi minuni, cât să amăgească, de va fi cu putinţă, pe cei aleşi”. Aici vorbeşte el de Antichrist şi de slugile lui, despre care şi Pavel zice: „a căruia venire este dinspre lucrarea Satanei, întru toată puterea şi semne şi minuni ale minciunii, şi cu toată amăgirea pentru cei pieritori” (II Tes. 9, 10).
Abia va sosi Antichrist şi profeţii săi, şi Hristos Se va arăta. „Soarele se va întuneca” aceasta nu va să zică se va desfiinţa, ci va fi covârşit de strălucirea venirii Sale; „şi stelele din cer vor cădea”, căci ele atunci nu vor mai fi trebuincioase, nemaifiind noapte.
„Si puterile cerului se vor clăti” pe bună dreptate, când ele vor vedea o aşa de mare schimbare. Căci dacă îngerii, precum zice Iov (Iov 38, 7), s-au uimit şi-au lăudat pe Dumnezeu cand s-au făcut stelele, mai vârtos se vor uimi ei cand vor vedea o aşa de mare prefacere; şi vor privi toată lumea înaintea scaunului judecăţii lui Dumnezeu şi, împreună cu slujitorii lor, pe acei oameni supuşi pedepsei.
  „Atunci se va arăta semnul Fiului Omului pe cer”, adică crucea mai strălucită decât soarele. Soarele se va întuneca, iară crucea va străluci, căci ea este mai luminoasă decât razele soarelui. Si acest semn se va arăta spre a ruşina cu totul neruşinarea iudeilor. „Şi toate seminţiile lui Israel vor plânge”, când vor vedea crucea, căci ele nu au tras nici un folos din moartea lui Hristos şi au răstignit pe Acela căruia ar fi trebuit să I se închine. Iar după ce a amintit crucea, adaugă: „Şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă”.
                                               Vai nouă în acea zi înfricoşată ! “

21 aprilie 2019
de OrthoWords
0 Comentarii

PREDICĂ LA POMENIREA SF. APOSTOL NATANAEL (22 Aprilie)

3012335611_8601c07de7

 

 

21 aprilie 2019
de admin
0 Comentarii

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ ÎN AJUNUL FLORIILOR DUPĂ VECERNIE (2013)

 

21 aprilie 2019
de OrthoWords
0 Comentarii

PREDICĂ LA VECERNIA DUMINICII FLORIILOR

PREDICĂ LA VECERNIA DUMINICII FLORIILOR

Duminica a VI-a din Postul Mare (Duminica Floriilor)
Ioan 12, 1-18

‘Înainte de Paşti cu şase zile, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morţi. Şi I-au făcut acolo cină şi Marta slujea. Iar Lazăr era unul dintre cei ce şedeau cu El la masă. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mireasma mirului. Dar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Lui, care avea să-L vândă, a zis: Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei sute de dinari şi să-i fi dat săracilor? Însă el a zis aceasta nu pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru că era fur şi, având punga, lua din ce se punea în ea. A zis, deci, Iisus: Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. Că pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu mă aveţi totdeauna. Deci mulţime mare de iudei au aflat că este acolo şi au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă şi pe Lazăr, pe care-l înviase din morţi. Şi s-au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l omoare, căci, din pricina lui, mulţi dintre iudei mergeau şi credeau în Iisus. A doua zi, mulţimea cea mare, care se adunase la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, a luat ramuri de finic şi a ieşit întru întâmpinarea Lui şi striga: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, Împăratul lui Israel! Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a şezut pe el, precum este scris: ‘Nu te teme, fiica Sionului! Iată, Împăratul tău vine şezând pe mânzul asinei’. Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la început, dar, când S-a preaslăvit Iisus, atunci şi-au adus aminte că acestea erau scrise pentru Dânsul şi că ei I le-au făcut Lui. Aşadar, dădea mărturie mulţimea care era cu El când l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din morţi. De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, pentru că auzise că El a făcut minunea aceasta.’

19 aprilie 2019
de admin
0 Comentarii

CUVÂNT DE FOLOS ÎN AJUNUL SÂMBETEI LUI LAZĂR (2013)

invierea-lui-lazar-icoana-730x445