Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…

15 iunie 2019
de OrthoWords
0 Comentarii

CUVÂNT LA VECERNIA POGORÂRII DUHULUI SFÂNT (11 IUNIE 2011) CU LECTURA OMILIEI SFÂNTULUI GRIGORIE DE NYSSA: “LA DUHUL SFÂNT, ADICĂ LA CINCIZECIME” (28 MAI 388)

CUVÂNT LA VECERNIA POGORÂRII DUHULUI SFÂNT

(11 IUNIE 2011)

CU LECTURA OMILIEI SFÂNTULUI GRIGORIE DE NYSSA:

“LA DUHUL SFÂNT, ADICĂ LA CINCIZECIME”

(28 MAI 388)

15 iunie 2019
de OrthoWords
1 Comentariu

PREDICĂ LA POGORÂREA SFÂNTULUI DUH A SFÂNTULUI INOCHENTIE DE PENZA

15 iunie 2019
de OrthoWords
0 Comentarii

Cuvânt al Sf. Luca al Crimeei la praznicul Cincizecimii

Cuvânt al Sf. Luca al Crimeei la praznicul Cincizecimii

15 iunie 2019
de OrthoWords
3 Comentarii

Cuvânt al Sf. Luca al Crimeei la Pogorârea Sfântului Duh

”Împărate ceresc, Mângâietorule” - Cuvânt al Sf. Luca al Crimeei la Pogorârea Sfântului Duh

           ”La sărbătoarea Duhului Sfânt se cuvine ca toată profunzimea gândului și a inimilor noastre să o îndreptăm spre cunoașterea lui. În rugăciunea  Sfântului Duh, pe care o știți, se spun multe lucruri despre el. Trebuie să înțelegeți această rugăciune! ”

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti şi toate le-mplineşti, vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre! Amin.

 

 

 

15 iunie 2019
de OrthoWords
0 Comentarii

Cuvânt al Înțeleptului Leon la praznicul Cincizecimii

Cuvânt al Înțeleptului Leon la praznicul Cincizecimii

15 iunie 2019
de OrthoWords
0 Comentarii

ALTĂ PREDICĂ LA POGORÂREA SFÂNTULUI DUH A SFÂNTULUI IERARH INOCHENTIE DE PENZA – Duhul Sfânt zideşte tot ce e pe pământ

15 iunie 2019
de OrthoWords
0 Comentarii

PREDICĂ A SF. NICETA DE REMESIANA – DESPRE PUTEREA SFÂNTULUI DUH (2013)

sfniceta

 

10 iunie 2019
de OrthoWords
4 Comentarii

Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, făcătorul de minuni

Acatistul Sfântului Luca al Crimeei, făcătorul de minuni

Troparul Sf. Ierarh Luca, glasul al III-lea:

„Nou sfânt al  Mângâietorului te-a arătat pe tine, Luca, harul, în vremuri de necazuri  şi prigoană, că bolile ca un doctor le-ai tămăduit şi sufletele ca un păstor le-ai călăuzit, Părinte cinstite, pildă a călugărilor şi a  mirenilor, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.”

10 iunie 2019
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA PRĂZNUIREA SFÂNTULUI IERARH LUCA AL CRIMEEI ŞI A SFÂNTULUI APOSTOL VARTOLOMEU (2015)

10 iunie 2019
de admin
0 Comentarii

CUVÂNT DE FOLOS LA VECERNIA SFÂNTULUI LUCA AL CRIMEII (12 iunie 2013)