Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…

14 aprilie 2020
de admin
1 Comentariu

CUVÂNT DE TÂLCUIRE AL SF. IOAN GURĂ DE AUR LA EVANGHELIA DIN SFÂNTA ŞI MAREA MARŢI

14 aprilie 2020
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA DENIA DIN SFÂNTA ŞI MAREA MARŢI: Despre lenevie şi pocăinţă (2014)

-768x1024

 

14 aprilie 2020
de admin
1 Comentariu

Predică după Denia de Marţi seara: DESPRE POPASURILE SĂPTĂMÂNII MARI (2013)

 

14 aprilie 2020
de OrthoWords
1 Comentariu

Cuvânt al Sfântului Luca al Crimeei la Sfânta şi Marea Miercuri: Despre inima curăţită prin dragoste şi pocăinţă

Sarutul lui Iuda1

Cuvânt al Sfântului Luca al Crimeei la Sfânta şi Marea Miercuri

despre inima curăţită prin dragoste şi pocăinţă 

(31 martie 2010)

Sfanta_si_Marea_Miercuri_pomenirea_femeii_pacatoase1

O, sfântă, curată dragoste, pe care a pus atât de mare preţ Domnul Iisus Hristos, dragoste din care noi avem atât de puţin şi căreia suntem datori să îi urmăm! Izbitoare este deosebirea dintre acele căpetenii (Ps. 2, 2) şi apostolul-trădător – suflete negre, necredincioase, ticăloase – pe de o parte, şi curva dispreţuită de către toţi, dar cu inima curăţită prin dragoste şi prin pocăinţă, pe de alta.

Să urmăm ei şi dragostei ei faţă de Domnul. Oare nu suntem păcătoşi cu toţii? Avem cumva multă dragoste? Şi avem măcar o picătură de pocăinţă adevărată? Este oare plină inima noastră de dragoste care să stoarcă râuri de lacrimi ori să spargă într-un avânt evlavios vas demult preţ pentru Domnul? Deci, iată cum sunt oamenii care s-au perindat prin faţa ochilor noştri duhovniceşti când s-a citit Evanghelia de acum. Aşa sunt şi oamenii ce se perindă zilnic prin faţa ochilor noştri, adică oamenii care ne înconjoară.

Legiuită este nemulţumirea noastră împotriva cărturarilor şi a fariseilor – dar Sfânta Scriptură, nu ne arată degeaba chipuri de oameni plini de nedreptate, răutate şi necredinţă, ci ca pildă a ceea ce nu trebuie să devenim noi înşine. Nu trebuie să ne fie îndeajuns tulburarea şi nemulţumirea, ci trebuie să cugetăm şi la noi înşine cu adâncă sinceritate: oare nu este şi în noi ticăloşia acestor cărturari, farisei şi arhierei? Domnul Iisus Hristos i-a numit făţarnici, fiindcă făţărnicia şi prefăcătoria erau trăsăturile de căpetenie ale caracterului lor. Iată, se cuvine să ne gândim dacă nu este şi în noi această trăsătură a făţărniciei – după care va trebui să mărturisim că este.

Dacă Domnul le-a spus fariseilor că ei se îndeletnicesc doar cu curăţirea pe dinafară apaharului şi a blidului, în vreme ce pe dinăuntru, sunt plini de răpire şi viclenie, trebuie să negândim şi noi: nu cumva ne prefacem în faţa oamenilor că suntem buni, curaţi, evlaviosi, cumse prefăceau fariseii?

Din păcate, mulţi sunt şi printre noi învăţătorii de lege, fariseii, făţarnicii, care înEvanghelie sunt numiţi pui de vipere (Lc. 3, 7), dar care se bucură de multă cinstire în popor. Se află şi printre noi unii asemenea cu Iuda, dar alţii sunt asemenea curvei care s-a pocăit, cu inima plină de dragoste pentru Domnul.

Să luăm aminte la inima noastră, să cântărim ce iese din noi şi din gurile noastre, nu ce intră în ele. Să trăim după poruncile sfintei dragoste, fiindcă toată legea lui Hristos se cuprinde într-o rostire: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi (Mt. 22, 39; Mc. 12, 31;Lc. 10, 27). Să ne amintim de lucrul acesta şi atunci Dumnezeu ne va binecuvânta şi ne va ierta toate păcatele. Amin.

 

 

12 aprilie 2020
de admin
1 Comentariu

PREDICĂ LA DENIA DE LUNI SEARA: Despre ipocrizie (2014)

12 aprilie 2020
de OrthoWords
0 Comentarii

PREDICĂ LA PRIMA DENIE DIN SĂPTĂMÂNA PATIMILOR (2014)

Smochinul

12 aprilie 2020
de admin
1 Comentariu

CUVÂNT AL SF. IOAN DE KRONSTADT DESPRE CÂNTAREA „IATĂ MIRELE VINE…”

12 aprilie 2020
de admin
1 Comentariu

Cuvânt al Sf. Ioan de Kronstadt în Lunea Mare

11 aprilie 2020
de OrthoWords
0 Comentarii

PREDICĂ LA VECERNIA DUMINICII FLORIILOR (2012)

PREDICĂ LA VECERNIA DUMINICII FLORIILOR

Floriile3

Duminica a VI-a din Postul Mare (Duminica Floriilor)
Ioan 12, 1-18

‘Înainte de Paşti cu şase zile, Iisus a venit în Betania, unde era Lazăr, pe care îl înviase din morţi. Şi I-au făcut acolo cină şi Marta slujea. Iar Lazăr era unul dintre cei ce şedeau cu El la masă. Deci Maria, luând o litră cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Iisus şi le-a şters cu părul capului ei, iar casa s-a umplut de mireasma mirului. Dar Iuda Iscarioteanul, unul dintre ucenicii Lui, care avea să-L vândă, a zis: Pentru ce nu s-a vândut mirul acesta cu trei sute de dinari şi să-i fi dat săracilor? Însă el a zis aceasta nu pentru că îi era grijă de săraci, ci pentru că era fur şi, având punga, lua din ce se punea în ea. A zis, deci, Iisus: Las-o, că pentru ziua îngropării Mele l-a păstrat. Că pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu mă aveţi totdeauna. Deci mulţime mare de iudei au aflat că este acolo şi au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă şi pe Lazăr, pe care-l înviase din morţi. Şi s-au sfătuit arhiereii ca şi pe Lazăr să-l omoare, căci, din pricina lui, mulţi dintre iudei mergeau şi credeau în Iisus. A doua zi, mulţimea cea mare, care se adunase la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, a luat ramuri de finic şi a ieşit întru întâmpinarea Lui şi striga: Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, Împăratul lui Israel! Şi Iisus, găsind un asin tânăr, a şezut pe el, precum este scris: ‘Nu te teme, fiica Sionului! Iată, Împăratul tău vine şezând pe mânzul asinei’. Acestea nu le-au înţeles ucenicii Lui la început, dar, când S-a preaslăvit Iisus, atunci şi-au adus aminte că acestea erau scrise pentru Dânsul şi că ei I le-au făcut Lui. Aşadar, dădea mărturie mulţimea care era cu El când l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din morţi. De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, pentru că auzise că El a făcut minunea aceasta.’

11 aprilie 2020
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA DUMINICA FLORIILOR (2014)

duminica-floriilor-2015-floriile-t