Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…

21 aprilie 2018
de admin
2 Comentarii

PREDICĂ LA APOSTOLUL DIN DUMINICA MIRONOSIŢELOR (2013)

 

Download

Apostolul din Duminica Mironosiţelor (a treia după Paşti)

Fapte 6, 1-7

1. În zilele acelea, înmulţindu-se ucenicii, eleniştii (iudei) murmurau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la slujirea cea de fiecare zi.
2. Şi chemând cei doisprezece mulţimea ucenicilor, au zis: Nu este drept ca noi, lăsând de-o parte cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mese.
3. Drept aceea, fraţilor, căutaţi şapte bărbaţi dintre voi, cu nume bun, plini de Duh Sfânt şi de înţelepciune, pe care noi să-i rânduim la această slujbă.
4. Iar noi vom stărui în rugăciune şi în slujirea cuvântului.
5. Şi a plăcut cuvântul înaintea întregii mulţimi, şi au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duh Sfânt, şi pe Filip, şi pe Prohor, şi pe Nicanor, şi pe Timon, şi pe Parmena, şi pe Nicolae, prozelit din Antiohia,
6. Pe care i-au pus înaintea apostolilor, şi ei, rugându-se şi-au pus mâinile peste ei.
7. Şi cuvântul lui Dumnezeu creştea, şi se înmulţea foarte numărul ucenicilor în Ierusalim, încă şi mulţime de preoţi se supuneau credinţei.

21 aprilie 2018
de OrthoWords
3 Comentarii

Predică la Duminica a 3-a după Paşti – DUMINICA MIRONOSIŢELOR (2012)

Predică la Duminica a 3-a după Paşti

- DUMINICA MIRONOSIŢELOR -

(2012)

 

Download

Marcu 15, 43-47; 16, 1-8

Şi venind Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu, şi, îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Iar Pilat s-a mirat că a şi murit şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă a murit de mult. Şi aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul. Şi Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă, şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-au pus.

Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt. Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului? Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus. Şi ieşind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui nimic n-au spus, căci se temeau.

21 aprilie 2018
de OrthoWords
1 Comentariu

Canonul Mironosițelor

Canonul Mironosițelor

- alcătuire a lui Andrei Criteanul-

Download

21 aprilie 2018
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ ÎN VINEREA DIN SĂPTĂMÂNA MIRONOSIȚELOR (2014)

21 aprilie 2018
de OrthoWords
2 Comentarii

Predică la DUMINICA MIRONOSIȚELOR și la PRĂZNUIREA APOSTOLULUI IUBIRII (7 mai 2011, la vecernie)

Predică la DUMINICA MIRONOSIȚELOR și la

 PRĂZNUIREA  APOSTOLULUI IUBIRII

21 aprilie 2018
de admin
0 Comentarii

ARHIM. NECTARIE, STAREŢUL MĂNĂSTIRII SIHĂSTRIA PUTNEI: PREDICĂ LA DUMINICA MIRONOSIŢELOR

Download

21 aprilie 2018
de admin
0 Comentarii

PREDICA PĂRINTELUI DAMASCHIN LA DUMINICA MIRONOSIŢELOR (Mănăstirea Suceviţa, 2015)

20 aprilie 2018
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ ÎN VINEREA DIN SĂPTĂMÂNA TOMEI (2014)

13 aprilie 2018
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA DUMINICA TOMEI (2014)

13 aprilie 2018
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA APOSTOLUL DIN DUMINICA LUI TOMA (2013)