Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…

28 iunie 2017
de OrthoWords
0 Comentarii

PREDICĂ LA SĂRBĂTOAREA SFINȚILOR APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL (2011) – “O ÎNTREBARE CAPITALĂ”

PREDICĂ LA SĂRBĂTOAREA SFINȚILOR APOSTOLI

PETRU ȘI PAVEL: “O INTREBARE CAPITALĂ”

(2011)

          ”Şi venind Iisus în părţile Cezareii lui Filip, îi întreba pe ucenicii Săi, zicând: «Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului?». Iar ei au răspuns: «Unii, Ioan Botezătorul, alţii Ilie, alţii Ieremia sau unul dintre prooroci». Şi le-a zis: «Dar voi cine ziceţi că sunt?». Răspunzând Simon Petru, a zis: «Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu». Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: «Fericit eşti Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din ceruri. Şi Eu îţi zic ţie că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui. Şi îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri».“

(Matei 16, 13-19)

 Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, rugaţi-vă pentru mântuirea sufletelor  noastre!

28 iunie 2017
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL (2014)

 

28 iunie 2017
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA PRĂZNUIREA SFINŢILOR APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL (2015)

Sfintii-Apostoli-Petru-si-Pavel

28 iunie 2017
de OrthoWords
0 Comentarii

PREDICĂ LA SĂRBĂTOAREA SFINŢILOR APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL: CEI DOI CORIFEI (2011)

PREDICĂ LA SĂRBĂTOAREA SFINŢILOR

APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL:

CEI DOI CORIFEI

Biserica Ortodoxă prăznuieşte astăzi pe unii dintre cei mai mari şi mai cunoscuţi dintre sfinţi, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Cei doi sfinţi au fost martirizaţi la Roma în timpul persecuţiei împăratului Nero din anul 67. Pomenirea lor comună are la bază mai multe evenimente: martiriul lor din aceeaşi zi, care a determinat credincioşii să instituie o sărbătoare în cinstea muceniciei lor încă din secolul al II-lea, şi mutarea moaştelor celor doi Apostoli, potrivit teologului Louis Duchesne (Les Origines du culte chrétien), în această zi, în locul numit ‘ad catacumbas’, de pe Via Appia din Roma la 258. La Roma, acest eveniment a fost sărbătorit încă din vremea împăratului Constantin cel Mare. De aici a trecut şi în Răsărit, unde a fost sărbătorită cu mai multă solemnitate, mai ales din secolul al VI-lea. Cinstirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este atestată în Constituţiile Apostolice (VIII, 33): ‘Zilele Apostolilor, să le serbeze, căci ei au fost învăţătorii voştri în Hristos şi v-au învrednicit de Duhul Sfânt’.

28 iunie 2017
de admin
0 Comentarii

PREDICA PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL LA SĂRBĂTOAREA SFINŢILOR APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL (2014)

24 iunie 2017
de OrthoWords
2 Comentarii

Predică la Duminica a 3-a după Rusalii : MAMONA – DUMNEZEUL CEL MINCINOS AL VEACULUI (2011)

Predică la Duminica a 3-a după Rusalii

MAMONA – DUMNEZEUL CEL MINCINOS AL VEACULUI

  ” Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, ori de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona.” (Matei 6, 22-33)

24 iunie 2017
de OrthoWords
1 Comentariu

Predică la Duminica a 3-a după Rusalii – DESPRE MAMONA (2011)

Predică la Duminica a 3-a după Rusalii

DESPRE MAMONA

   ” Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea? Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? Şi cine dintre voi, îngrijindu-se poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc. Şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceştia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca?  Că după toate acestea se străduiesc neamurile; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă.”  (Matei 6, 22-33).

” Sfânta  Evanghelie, în esență, ne spune că nu trebuie să fim robi, sclavi ai lui “mamona” (Matei 6, 24). Dar cine este acest ”mamona”?…”

24 iunie 2017
de OrthoWords
0 Comentarii

PREDICA PREAFERICITULUI DANIEL LA DUMINICA a 3-a după RUSALII (2013)

patriarhul_daniel-449x300

Download

24 iunie 2017
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA NAŞTEREA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL (2014)

24 iunie 2017
de admin
1 Comentariu

CUVÂNT DE ÎNVĂŢĂTURĂ ÎN AJUNUL NAŞTERII SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL (2014)