Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…

1 septembrie 2018
de OrthoWords
1 Comentariu

Canon de rugăciune către Sfântul Ioan Postitorul. Sinaxar 2 septembrie

Canon de rugăciune către

Sfântul Ioan Postitorul.

Sinaxar 2 septembrie

 

1 septembrie 2018
de OrthoWords
0 Comentarii

PREDICĂ LA POMENIREA SF. MC. ANGHEL (1 septembrie)

1 septembrie – Constantinopol, sec. XVII

Sfântul Anghel a trăit la Constantinopol în vremea stăpânirii turceşti, ţinând de biserica parohială a Sfântului Constantin din Karamani. Era căsătorit, fiind de meserie aurar, astfel că familia sa nu avea lipsă de nimic. Ducea o viaţă creştinească cinstită, împreună cu soţia şi cei şase copii.

La o anume sărbătoare, care se ţinea în satul Floria din apropiere, mai mulţi creştini petreceau împreună cu câţiva greci ce se lepădaseră de credinţa creştină şi se făcuseră musulmani. Cei lepădaţi de credinţă începură să facă glume, schimbându-şi fesurile cu creştinii (căci pe vremea aceea musulmanii şi creştinii trebuiau să-şi acopere capul în chip deosebit). Glumind aşa şi purtând fesurile celorlalţi, s-au ridicat cu toţii şi au jucat. Sfârşindu-se sărbătoarea, fiecare s-a întors acasă cu fesul său.

Spre uimirea lui Anghel, a doua zi unii dintre cei lepădaţi de credinţă veniră la casa lui şi-1 întrebară de ce poartă fes de creştin. „De bună seamă, fiindcă sunt creştin”, răspunse el. Atunci ei ziseră: „Ieri te-ai făcut musulman, aşa că trebuie să porţi fes alb de musulman, aşa cum ai făcut atunci”. Şi nevrând el, l-au dus la agie, unde a fost luat sub pază şi a fost dus la judecată. Continuă citirea →

13 iulie 2018
de admin
1 Comentariu

PREDICĂ LA DUMINICA A ŞAPTEA DUPĂ RUSALII (2014)

13 iulie 2018
de OrthoWords
0 Comentarii

Predică la Duminica a VII-a după Rusalii (2011)

Predică la Duminica a VII-a după Rusalii

(2011)

”Multe religii există în lume și toate cu nume mincinos, pentru că sunt numite cu nume omenesc. Și dacă veți întreba nu numai oamenii, ci chiar și pietrele vor striga că singura Credință adevărată, singura Biserică adevărată, nu religie, este cea întemeiată de Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeul-Om prin învățătura Sa, și prin Cinstitul Său sânge vărsat pe Crucea Golgotei…

Evanghelia din Duminica aceasta, a VII-a după Rusalii, ne istorisește trei minuni săvârșite asupra a trei oameni sau două minuni, dacă ne referim la felul lor…”

13 iulie 2018
de OrthoWords
3 Comentarii

Predică la Evanghelia din Duminica a VII-a după Rusalii (2011)

Predică la Evanghelia din

Duminica a VII-a după Rusalii

(2011)

- Vindecarea a doi orbi si a unui mut din Capernaum -

(Ev. Matei 9, 27-35; 9, 1)
”  Plecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după El strigând şi zicând: Miluieşte-ne pe noi, Fiule al lui David.  După ce a intrat în casă, au venit la El orbii şi Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac Eu aceasta? Zis-au Lui: Da, Doamne! Atunci S-a atins de ochii lor, zicând: După credinţa voastră, fie vouă! Şi s-au deschis ochii lor. Iar Iisus le-a poruncit cu asprime, zicând: Vedeţi, nimeni să nu ştie.  Iar ei, ieşind, L-au vestit în tot ţinutul acela. Şi plecând ei, iată au adus la El un om mut, având demon. Şi fiind scos demonul, mutul a grăit. Iar mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s-a arătat aşa în Israel. Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni. Şi Iisus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor.”

13 iulie 2018
de admin
0 Comentarii

PREDICA PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL LA DUMINICA A VII-A DUPĂ RUSALII (2014)

6 iulie 2018
de OrthoWords
0 Comentarii

Predică la Duminica a VI-a după Rusalii – Minuni mici și mari (2011)

Predică la Duminica a VI-a după Rusalii -

Minuni mici și mari

(2011)

             ”Intrând în corabie, Iisus a trecut şi a venit în cetatea Sa. Şi iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Şi Iisus, văzând credinţa lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt păcatele tale!  Dar unii dintre cărturari ziceau în sine: Acesta huleşte.  Şi Iisus, ştiind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetaţi rele în inimile voastre?  Căci ce este mai lesne a zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te şi umblă? Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta.  Şi, sculându-se, s-a dus la casa sa.  Iar mulţimile văzând acestea, s-au înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, Cel care dă oamenilor asemenea putere”.  (Matei 9, 1-8)

6 iulie 2018
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA DUMINICA A 6-A DUPĂ RUSALII (2015)

1 iulie 2018
de OrthoWords
0 Comentarii

PREDICĂ LA VECERNIA SF. ŞTEFAN CEL MARE (2 iulie 2011)

PREDICĂ LA VECERNIA SF. ŞTEFAN CEL MARE

(2 iulie 2011)

 

 

Sfantului STEFAN CEL MARE AL MOLDOVEI, voievodul de neam musatin, pentru taria credintei sale in Hristos, pentru multimea faptelor sale crestinesti, pentru maretia actelor sale de vitejie, de aparator al Bisericii stramosesti si al hotarelor patriei, poporul roman de pretutindeni i-a inaltat in adancul constiintei sale un altar de preamarire cuvenita, un monument mai trainic decat orice granit 1. Prin acest monument nepieritor, inchegata din virtutile stralucitului voievod, acesta este ridicat in cinstire si preaslavire, este privit asemenea sfintilor si asezat in randurile binecredinciosilor aparatori ai Bisericii si ocrotitori ai dreptei credinte.

Peste ani si veacuri el a fost si este in constiinta poporului asemeni Sfantului Imparat Constantin cel Mare, asemeni lui Justinian cel Mare.

Prin actul solemn al canonizarii sale oficiale, Sfantul si indreptatorul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane pronunta recunoasterea si marturisirea soborniceasca a faptului de constiinta istorica si crestina ca poporul nostru a pastrat neintrerupt vreme de cinci secole candela aprinsa la Putna, locul odihnei vesnice intru slava a marelui Stefan, i-a pastrat chipul – icoana,
intr-o lumina limpede si in toata stralucirea ei: “Un om minunat, un sfant cum nu mai poate rasari altul, izvorul a toata vitejia, fantana tuturor dreptatilor, marea bunatatilor2. Sfantul Stefan cel Mare este si ramane in istoria noastra simbolul voievodului crestin, neinfricatul aparator al credintei ortodoxe si al patriei sale, straja darza in fata dusmanilor care amenintau sau cotropeau tara pustiind dintr-o zare sau alta, “sfant si imparat al romanimii“, al tuturor celor care “cumineca” in aceasta limba 3, limba in care poporul nostru vreme de doua milenii s-a bucurat, a plans si s-a rugat.

In chipul marelui voievod Slefan al Moldovei, neamul nostru din toate hotarele sale stravechi si-a recunoscut cea mai inalta intrupare a propriilor insusiri si nazuinte, proiectandu-le pe fundalul crestin si inca de atunci intr-un orizont ecumenic. S-ar cuveni astfel ca insasi constiinta europeana sa recunoasca meritul sau deosebit in apararea crestinatatii la portile Orientului.
A purtat un lung sir de razboaie sub stindardul unei singure lupte, lupta pentru “Lege”, in inteles spiritual, aparandu-si neamul impotriva veleitatilor eterodoxe din jur 4, impotriva semilunei care primejduia intregul continent. Pentru acest lucru se cuvine, acum si mereu, sa luam aminte la indemnurile acelor strabuni care in scrierile lor subliniau adanca povata a cugetului, de a vedea in virtutile de lupta rabdare si sfintenie, prin care a stralucit Voievodul Stefan cel Mare, “pilda de indreptare si sfintenie, de indreptare celor vii“, noua tuturor celor de astazi si celor ce ne vor urma.

30 iunie 2018
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA DUMINICA A 5-A DUPĂ RUSALII (2015)