Mergând, învăţaţi toate neamurile…

Lecturi duhovniceşti – predici audio, cuvinte de folos…

10 iunie 2019
de OrthoWords
0 Comentarii

SCRISOARE A SFÂNTULUI LUCA AL CRIMEEI CĂTRE UN FIU DUHOVNICESC, SERGHEI (SIMFEROPOL, AUGUST 1949)

 SCRISOARE A SFÂNTULUI LUCA AL CRIMEEI CĂTRE UN FIU DUHOVNICESC, SERGHEI

(SIMFEROPOL, AUGUST 1949)

8 iunie 2019
de admin
0 Comentarii

PREDICA LA APOSTOLUL DIN DUMINICA A ŞAPTEA DUPĂ PAŞTI (2014)

 pavel

8 iunie 2019
de OrthoWords
1 Comentariu

DESPRE LUPI: Predică la Duminica a 7-a dupa Pasti, a Sfintilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic (Niceea 325)

Predică la Duminica a 7-a dupa Pasti,

a Sfintilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic (Niceea 325)

.

Apostol

Fapte XX, 16-18,28-36

.

16 Căci Pavel hotărâse să treacă cu corabia pe lângă Efes, ca să nu i se întâmple să întârzie în Asia; pentru că el se grăbea ca de ziua Cincizecimii, de i-ar fi cu putinţă, să fie la Ierusalim.

17 Şi trimiţând din Milet la Efes, i-a adunat la el pe preoţii Bisericii.

18 Şi dacă au venit la el, le-a zis: „Voi ştiţi cum m’am purtat eu cu voi în toată vremea, din ziua cea dintâi când am venit în Asia,

28 Drept aceea, luaţi aminte la voi înşivă şi la toată turma în care Duhul Sfânt v’a pus pe voi episcopi , ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu, pe care El a câştigat-o cu Însuşi sângele Său h.

29 Eu ştiu bine că după plecarea mea vor intra între voi lupi înverşunaţi care nu vor cruţa turma.

30 Şi dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi grăind lucruri sucite, ca să-i tragă după ei pe ucenici.

31 De aceea, privegheaţi amintindu-vă că timp de trei ani, noaptea şi ziua n’am încetat să vă sfătuiesc, cu lacrimi, pe fiecare din voi.

32 Şi acum, vă încredinţez lui Dumnezeu şi cuvântului harului Său, cel care poate să vă zidească şi să vă dea moştenire între toţi cei sfinţiţi.

33 Argint sau aur sau haină n’am poftit de la nimeni;

34 voi înşivă ştiţi că mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mine.

35 Pe toate vi le-am arătat, cum că astfel ostenindu-vă trebuie să-i ajutaţi pe cei slabi i şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis: Mai fericit este a da decât a lua“.

36 Şi după ce a spus acestea, şi-a plecat genunchii şi s’a rugat împreună cu ei toţi.

8 iunie 2019
de OrthoWords
1 Comentariu

DESPRE VIAŢA VEŞNICĂ – Predică la Duminica a 7-a după Paşte (2012)

DESPRE VIAŢA VEŞNICĂ

- Predică la Duminica a 7-a după Paşte -

.

.

“Bucuria celui plecat, înstrăinat,  care se întoarce în patria sa, acasă… Această bucurie e doar o picătură din oceanul de bucurie pe care o vor trăi fiii lui Dumnezeu…”

Mulţi dintre noi ne locuim departe de locurile natale, poate în oraşe mult mai frumoase, înconjuraţi sau nu de oameni deosebiţi. Mulţi dintre noi nădăjduim şi reuşim să ne întoarcem acasă, împărtăşindu-le celor dragi impresiile de departe. Mulţi dintre noi rămânem toată viaţa în aceleaşi locuri, în patria natală…Cu siguranţă, fiecare are un loc de suflet unde se simte cel mai fericit om din această lume!

Însă, oricât de frumoase ar fi locurile în care trăim, oricât de aleşi ar fi oamenii care ne înconjoară, există un loc unde fericirea este deplină, un loc ce le întrece pe toate… Un oraş fără cimitire, un oraş fără lacrimi, un oraş cu oameni minunaţi - Împărăţia lui Dumnezeu, viaţa şi bucuria veşnică!

5 iunie 2019
de OrthoWords
3 Comentarii

Canoanele Înalțării Domnului

Canoanele Înalțării Domnului

 

 Canonul întâi, alcătuire a lui Ioan Monahul, iar Canonul al doilea, alcătuire a lui Iosif al Tesalonicului


5 iunie 2019
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ LA ÎNĂLŢAREA DOMNULUI (2013)

 - rostită în ajun, după Vecernie - 

5 iunie 2019
de admin
0 Comentarii

PREDICĂ DESPRE ÎNĂLŢAREA DOMNULUI ROSTITĂ ÎN VINEREA SĂPTĂMÂNII A ŞASEA DUPĂ PAŞTI (2014)

5 iunie 2019
de admin
0 Comentarii

CUVÂNT LA ÎNĂLŢAREA DOMNULUI (2012)

 

- rostit după slujba Privegherii - 

5 iunie 2019
de OrthoWords
0 Comentarii

PREDICĂ LA ÎNĂLŢAREA DOMNULUI (2011)

PREDICĂ LA ÎNĂLŢAREA DOMNULUI

 (2011)

 

5 iunie 2019
de admin
0 Comentarii

PREDICA SFÂNTULUI IUSTIN POPOVICI LA ÎNĂLŢAREA DOMNULUI