Predici Ortodoxe

Lecturi duhovniceşti, predici audio, cuvinte de folos…

Cuvânt în Lunea cea Curată al Sfântului Ignatie Briancianinov

| 2 Comentarii

 Cuvânt în Lunea cea Curată al Sfântului Ignatie Briancianinov

           În introducerea omiliei sunt cuprinse cuvintele Sfântului Ignatie Briancianinov la Duminica Izgonirii lui Adam din Rai. În cea de-a doua parte,  se face referire la pregătirea pentru Taina Spovedaniei.

     
        Despre cum trebuie să intrăm în Sfintele Păresimi
 
                   „Toţi care doriţi să purcedeţi la nevoinţa postului şi rugăciunii, toţi care doriţi să adunaţi roade îmbelşugate din pocăinţa voastră, ascultaţi cuvântul lui Dumnezeu. Ascultaţi porunca lui Dumnezeu şi lăsaţi, iertaţi aproapelui greşelile pe care le-a făcut faţă de voi. De veţi ierta oamenilor greşelile lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel Ceresc, iar de nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta vouă greşelile voastre. ” 

           Despre pregătirea pentru Sfânta Taină a Spovedaniei

  „Cât de mult păcătuim din neştiinţă!  Cât de mult păcătuim din neputinţă! Cât de mult păcătuim lăsându-ne tărâţi de împrăştiere, de pilda altora, de îngăduinţa faţă de alţii! Petrecem în nepăsare, iar zapisele greşelilor noastre se înmulţesc! Când vom îndepărta împrăştierea ce ne orbeşte, când ne vom adânci în noi înşine şi vom începe să ne cercetăm  pe noi înşine, vom recunoaşte singuri că micile noastre păcate nu sunt nicidecum mici, ci grele şi înfricoşătoare, vrednice de necurmate lacrimi şi pocăinţă!…
         Foloseşte această săptămână pentru a cerceta purtarea ta din trecut. Pune-ţi în faţă pilde de îndreptare, cugetă ce patimi trebuie să părăseşti, ce virtuţi trebuie să sădeşti în trupul şi sufletul tău. Să faci aşa nu numai o dată, de-a lungul acestei săptămâni;  în fiecare zi să te gândeşti de câteva ori  la asta. Ce ai uitat astăzi, îţi vei aminti mâine. Domnul, văzând osârdia ta, îţi va trimite gânduri bune şi va deschide ochii tăi asupra neajunsurilor! Cu cât te vei afunda mai mult în cercetarea de sine, cu atât mai mulţumitoare vor fi spovedania şi pocăinţa ta! „

Obs: Cuvântul va fi reîncărcat la începutul Postului Mare. Până atunci, cei care doresc să-l reasculte ni se pot adresa, iar noi îl vom trimite în cel mai scurt timp cu putinţă!

2 Comentarii

  1. Pingback: Război întru Cuvânt » Intrarea in Postul cel Mare. Chemare spre pocainta

Lasă un răspuns

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *.