Predici Ortodoxe

Lecturi duhovniceşti, predici audio, cuvinte de folos…

PREDICĂ A SF. IERARH LUCA AL CRIMEEI DESPRE CEI BOGAȚI

| 1 Comentariu

PREDICĂ A SF. IERARH LUCA AL CRIMEEI

DESPRE CEI BOGAȚI

(Duminica a XII-a dupa Rusalii)

Icoana Sf. Luca (Biserica Rusă ”Sf. Nicolae”, Amsterdam)

Evanghelia Duminicii a XII-a după Rusalii (Tânărul cel bogat) Matei 19, 16-26

În vremea aceea a venit un tânăr la Iisus, îngenunchind înaintea Lui şi zicându-I: Bunule Învăţător, ce bine să fac ca să am viaţa veşnică? Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun, decât numai Unul: Dumnezeu. Iar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile. El I-a zis: Care? Iar Iisus a zis: ‘Să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb; Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi’. Zis-a Lui tânărul: Toate acestea le-am păzit din copilăria mea. Ce-mi mai lipseşte? Iisus i-a zis: Dacă voieşti să fii desăvârşit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor şi vei avea comoară în cer; după aceea, vino şi urmează-Mi. Însă, auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avea multe avuţii. Iar Iisus a zis ucenicilor Săi: Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în Împărăţia cerurilor. Şi iarăşi zic vouă că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului, decât să intre un bogat în Împărăţia lui Dumnezeu. Auzind, ucenicii s-au uimit foarte mult, zicând: Dar cine poate să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: La oameni aceasta e cu neputinţă, la Dumnezeu însă toate sunt cu putinţă.

Un comentariu

  1. Pingback: PREDICĂ A SF. IERARH LUCA AL CRIMEEI DESPRE CEI BOGAȚI « PELERIN ORTODOX

Lasă un răspuns

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *.