Predici Ortodoxe

Lecturi duhovniceşti, predici audio, cuvinte de folos…

Cuvânt al Sf. Macarie al Patmosului la Duminica paraliticului

| 1 Comentariu

Cuvânt al Sf. Macarie al Patmosului la Duminica paraliticului
 
         
            Hristos, cunoscătorul inimilor noastre, știa cât de mulți ani avea boala care-l ținea la pat. De asemenea, știa și durerile și suferința primită, pe care o răbda. Nu era necunoscută nici dorința pe care o avea acel nefericit să se elibereze de boală, nici lipsa nevoilor, nici lipsa prietenilor și a rudeniilor. Însă, cu toate acestea îl întreabă: Vrei să te faci sănătos?, ca să-i dea pretext să-l mărturisească pe Domnul Atotputernicul și împreună cu mărturisirea să ceară și vindecarea lui.
           Dar, ca să ți-o dea și ție, omule, trebuie să înțelegi câtă putere are obișnuința vicleană a păcatului, trebuie să pricepi că ai nevoie de atotputernicia lui Dumnezeu ca s-o piardă!
            Al doilea mijloc vindecător este dorința și iubirea pentru cele care sunt potrivnice păcatului, lucru care se aseamănă cu definiția pe care o dau medicii acestor leacuri, medicamente homeopate. Așadar, vrei să tai obișnuința cea rea a beției și a multei mâncări? Pune ca iarbă vindecătoare deasupra patimii iubirea și dorința postirii. Te stăpânește patima trupească? Ești legat de patima dobitocească a desfrânării și a curviei? Iubește, cere să dobândești curățenia fecioria și îngerilor și prin această poftă sfântă și vrednică de laudă o vei tăia pe cea dinainte! Te stăpânește patima ținerii de minte a răului și a dușmăniei? Iubește lipsa ținerii de minte a răului de către Dumnezeu și iubirea vieții evanghelice! Te stăpânește invidia diavolească și mândria? Iubește smerenia Stăpânului tău și în felul acesta te vei tămădui de învățăturile viclene ale lui Lucifer!
          Al treilea mijloc vindecător este deplina supunere a trupului, pe care nu vei putea să-l biruiești în alt fel decât așa cum ți-a arătat Iisus Cel răstignit pe Golgota, prin tot exemplul vieții Sale preacurate! Să nu ai milă de trup, ca să câștigi sufletul!  

Un comentariu

Lasă un răspuns

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *.