Predici Ortodoxe

Lecturi duhovniceşti, predici audio, cuvinte de folos…

CUVANT AL SFANTULUI IERARH INOCHENTIE AL ODESSEI – DESPRE DRAGOSTE

| 2 Comentarii

CUVANT AL SF. IERARH INOCHENTIE AL ODESSEI –

DESPRE DRAGOSTE

Sf. Apostol Pavel

Sf. Apostol Pavel

 

Care este acea dragoste căreia i se dă un preţ atât de mare? E clar că nu aceea care domneşte în lume, căci şi lumea este plină de dragoste. Dar de ce fel de dragoste este plină ea oare?

Tot ce este în lume, zice Apostolul Ioan, este pofta trupească, pofta ochilor şi trufia vieţii. Această dragoste necurată nu linişteşte, ci aţâţă; nu zideşte, ci dărâmă. Din pricina acestei iubiri se prăbuşeşte liniştea şi fericirea familiilor şi câteodată curg şiroaie de sânge omenesc. Acest soi de dragoste este mai rău şi decât ura lumească, căci ura te face să fii atent şi să te fereşti de cursele duşmanilor, iar dragostea lumească te face să te arunci singur în cursă.

Vreţi poate să cunoaşteţi adevăratele însuşiri ale dragostei creştine? Întrebaţi pe Sf. Apostol Pavel, căci nimeni nu poate zugrăvi mai bine această virtute decât cum o zugrăveşte el:

Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte.

Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul.

Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr.

Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă.

Dragostea nu cade niciodată.

2 Comentarii

Lasă un răspuns

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *.