Predici Ortodoxe

Lecturi duhovniceşti, predici audio, cuvinte de folos…

OMILIE A SF. DIMITRIE AL ROSTOVULUI – Scumpele mărgăritare

| 0 Comentarii

OMILIE A SF. DIMITRIE AL ROSTOVULUI –

Scumpele mărgăritare

Sfântul Dimitrie al Rostovului a fost continuatorul viu al străvechii tradiţii de sfinţenie a Părinţilor Bisericii celor din vechime. Nu numai că a scris minunate cărţi pline de învăţătura mântuirii, ci el a mai fost şi prin însăşi viaţa lui pildă vie de urmat turmei pe care a păstorit-o, cum şi întregii Biserici. El a fost un mare nevoitor şi un mare om de rugăciune. El a fost atât de smerit cu viaţa, încât chiar pe seminariştii cărora le era dascăl, în seminarul de el întemeiat, îi ruga să se roage pentru el. Ori de câte ori orologiul bătea ora, el se ridica în picioare şi rostea cu evlavie rugăciunea: „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te!…”. Ori de câte ori zăcea bolnav, ceea ce se întâmpla adesea, el cerea fiecărui seminarist al lui să rostească pentru el de câte cinci ori rugăciunea „Tatăl nostru”, în timp ce meditează asupra celor cinci Răni ale Mântuitorului nostru Hristos.

” Te strãduieşte, fii cu trezvie şi pune în fiecare zi sârguinţã lângã sârguinţã – ca mereu sã te înalţi cãtre El cu dorirea şi cu dragostea, ca mereu sã ardã inima ta pentru El, ca sã petreci pe de-a-ntregul în Dumnezeu şi Dumnezeu întru tine, ca sã dobândeşti liman liniştit sufletului tãu şi sã te învredniceşti de veşnicele bunãtãţi.

Toatã nãdejdea ta, toatã comoara, toatã bogãţia ta sã o ai întru Dumnezeu (Romani 15, 13); toatã slava şi desfãtarea sã le ai întru El. Numai aceasta nu este înşelãtoare şi zadarnicã. Numai ea va dãinui cu tine în veşnicia vieţii viitoare şi tu vei dobândi partea bunã, care nu se va lua de la tine în veci (Ioan 16, 22).

Mereu – zi şi noapte – neîncetat ridicã strigare cãtre Dumnezeu, zi şi noapte te roagã Domnului, zi şi noapte cheamã-L pe El, ca sã-L afli, ca sã-L gãseşti pe Cel cãutat, cãci „oricine cere ia, cel care cautã aflã, şi celui ce bate i se va deschide” – a grãit Mântuitorul (Matei 7, 7). Ţine minte cã toţi Sfinţii au avut mare râvnã şi dragoste neostoitã cãtre Dumnezeu. Dintru prisosul dragostei lor, uneori uitau de mai petrec în trupuri ori nu! Tu însã nu ai nici mãcar puţine a grãi în ZIua Judecãţii!  ”  

Lasă un răspuns

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *.