Predici Ortodoxe

Lecturi duhovniceşti, predici audio, cuvinte de folos…

Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Duminica a V-a după Rusalii (2011)

| 3 Comentarii

Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la

Duminica a V-a după Rusalii

Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei (Matei 8, 28-34; 9,1)

‘În vremea aceea, trecând Iisus dincolo de mare, în ţinutul Gadarenilor, L-au întâmpinat doi demonizaţi ieşind din morminte, aceştia erau foarte cumpliţi, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Şi iată, au început să strige şi să zică: Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti? Departe de ei era o turmă mare de porci păscând. Iar demonii Îl rugau, zicând: Dacă ne scoţi afară, trimite-ne în turma de porci. Atunci El le-a zis: Duceţi-vă. Iar ei, ieşind, s-au dus în turma de porci. Şi îndată, toată turma s-a aruncat de pe ţărm în mare şi a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit şi, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizaţii. Şi, iată, toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să treacă din hotarele lor. Şi, intrând în corabie, Iisus a trecut şi a venit în cetatea Sa.’

3 Comentarii

  1. Pingback: PELERIN ORTODOX

  2. Pingback: PELERIN ORTODOX

  3. Pingback: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Duminica a V-a după Rusalii « PELERIN ORTODOX

Lasă un răspuns

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *.