Predici Ortodoxe

Lecturi duhovniceşti, predici audio, cuvinte de folos…

Sinaxar 26 martie

| 3 Comentarii

Sinaxar 26 martie

             În această lună, în ziua a douăzeci şi şasea, prăznuirea Soborului Arhanghelului Gavriil, ca unul care a slujit tainei dumnezeieşti celei negrăite şi mai presus de fire a Întrupării Domnului.

     Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor 26 de Mucenici, care au pătimit în Goţia, din care doi au fost preoţi: Vatus şi Virca; cu acesta din urmă au pătimit şi doi fii şi trei fiice ale lui; apoi unul, Aprilla, a fost monah; unsprezece au fost mireni: Avip, Agna, Riax, Igatrax, Iscoos, Sila, Sighita, Suiril, Seimvla, Terma, Filga; şi şapte femei: Ana, Alla, Varis, Moico, Mamica, Birgo şi Animais.

Tot în această zi, pomenirea Sfinţilor Mucenici Codrat, Teodosie, Emanuil şi alţi patruzeci, din părţile Răsăritului.

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Ştefan Mărturisitorul, igumenul de la Mănăstirea Triglia, în Bitinia.

3 Comentarii

Lasă un răspuns

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *.