Predici Ortodoxe

Lecturi duhovniceşti, predici audio, cuvinte de folos…

CUVÂNT AL SF. DIMITRIE AL ROSTOVULUI – NU ADUNAȚI MÂNIE ÎN ZIUA MÂNIEI

| 0 Comentarii

CUVÂNT AL SF. DIMITRIE AL ROSTOVULUI –

NU ADUNAȚI MÂNIE ÎN ZIUA MÂNIEI


Pocăieşte-te, omule, de păcatele tale în toată ziua şi plângi pentru acestea zi
şi noapte. Pocăieşte-te, nelăsând fără de băgare de seamă nici cea mai mică
greşeală; căci, de nu vei lua aminte la păcatele mici, atunci nu vei avea
sârguinţă nici pentru cele mari. Pocăieşte-te şi în cele mai mici şi care par
neînsemnate păcate; căci, dacă vei călca doar o singură mică poruncă, greu îţi
va fi să păzeşti şi pe celelalte, mari, după cum a spus cineva despre aceasta:
Nu spune: aceasta nu-i nimic, aceea nu-i nimic; ci păzeşte-te şi de
cuvântul în deşert, chiar şi de cel mai subţire gând rău, căci vei da seama şi
pentru cuvântul în deşert, în ziua Judecăţii, după cum a spus Domnul. Căieşte-te
în fiecare zi şi în toată vremea, pentru că neîncetat greşeşti înaintea lui
Dumnezeu – în fiecare zi săvârşeşti nelegiuiri nenumărate înaintea Lui. În toată
viaţa ta pocăieşte-te, plângi şi tânguieşte-te. Căci nimic în acest veac nu este
vrednic de bucurie şi veselie – nu vei găsi nimic vrednic de bună-cugetare şi
bună-lucrare, afară de plâns şi tânguire: însăşi naşterea ta este întru plâns şi
viaţa ta se trece în tânguiri, iar sfârşitul vieţii tale este moarte, necaz şi
amărăciune sufletului
„.

***

Lasă un răspuns

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *.