Predici Ortodoxe

Lecturi duhovniceşti, predici audio, cuvinte de folos…

VIAŢA SF. CUVIOS IOAN DE LA RÂȘCA ȘI SECU – “Arhiepiscopul cel sfânt şi luminat“ (30 August)

| 0 Comentarii

DOWNLOAD

Tropar,  glas 4:

Ucenic   prea ales al Sfinţilor Mitropoliţi Varlaam şi Dosoftei ai  Moldovei,  prin rânduiala lui Dumnezeu ai fost ierarh sfânt  şi minunat, Episcop al  Huşilor şi Arhiepiscop al Romanului. Păzind  dreapta credinţă, ai  păstorit turma lui Hristos şi, în  sfinţenie vieţuind, ai binecuvântat  sfintele mănăstiri  Râşca şi Secu. Sfinte Ierarhe Ioane, roagă-te lui  Dumnezeu  să mântuiască sufletele noastre!

Condac, glasul al 2-lea

De dragostea lui Hristos fiind aprins, Sfinte Ierarhe Ioane, mintea înălţându-ţi în lumina Preasfintei Treimi, ai dobândit lucrarea faptelor bune şi smerita cugetare. Luminat fiind de Duhul Sfânt, păstor înţelept şi nevoitor, roagă-te Împăratului Slavei să ne dăruiască pace şi mare milă!

Între sfinţii primelor veacuri creştine se află şi mulţi ierarhi, vrednici conducători spirituali ai credincioşilor şi, totodată, pilde pentru ei de curăţie a vieţii. Însă nu toţi ierarhii cu viaţă îmbunătăţită ai acelor vremuri au rămas cunoscuţi până astăzi. Aşa este cazul, la români, cu Ioan de la Râşca – numit de către mitropolitul Dosoftei „Arhiepiscopul cel sfânt şi minunat”. Nici unul din documentele grăitoare, din vremea arhipăstoriei sale, nu a ajuns până la noi, pierzându-se din pricina vitregiei vremurilor. Icoana vieţii lui sfinte şi minunate însă s-a păstrat în inima şi în sufletele credincioşilor .

~~~+~~~

Lasă un răspuns

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *.