Predici Ortodoxe

Lecturi duhovniceşti, predici audio, cuvinte de folos…

Cuvânt în cea de-a 32-a Duminică după Cincizecime al Sf. Ignatie Briancianinov

| 1 Comentariu

  Cuvânt de învăţătură în cea de-a 32-a Duminică după Cincizecime al Sf. Ignatie Briancianinov

          „Şi intrând, trecea prin Ierihon. Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat. Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură. Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân.
      Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se. Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.”
 
        A venit Fiul Omului să caute şi să mântuiască pe cel pierdut…
      „În oglinda evanghelică am văzut astăzi un păcătos căzut, pradă patimii lăcomiei, care slujea acestei patimi prin dări nedrepte şi necăjirea în multe feluri a aproapelui. L-aţi văzut pe acest păcătos osândit de oameni, dar îndreptăţit de Dumnezeu pentru credinţa şi pocăinţa lui cea adevărată. Mângâietoare şi dătătoare de curaj privelişte! Potrivit nemincinoasei Sale făgăduinţe, Mântuitorul petrece prin noi până în ziua de astăzi şi până în ziua de astăzi vindecă sufletele rănite de păcate şi până în ziua de astăzi n-a trecut dumnezeiasca Lui hotărâre. A venit Fiul Omului să caute şi să mântuiască pe cel pierdut! Amin!  „

OBS: Omilia va fi din nou disponibilă pe blog în preajma prăznuirii sărbătorii. Până atunci, cei interesaţi o vor primi pe mail, la cerere.

Un comentariu

Lasă un răspuns

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *.