Predici Ortodoxe

Lecturi duhovniceşti, predici audio, cuvinte de folos…

PREDICĂ LA PERICOPA APOSTOLICĂ DIN DUMINICA a XXI-a DUPĂ RUSALII (2012)

| 0 Comentarii

PREDICĂ LA PERICOPA APOSTOLICĂ DIN DUMINICA a XXI-a DUPĂ RUSALII

(2012)

16. Ştiind însă că omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci prin credinţa în Hristos Iisus, am crezut şi noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptăm din credinţa în Hristos, iar nu din faptele Legii, căci din faptele Legii nimeni nu se va îndrepta.

17. Dacă însă, căutînd să ne îndreptăm în Hristos, ne-am aflat şi noi înşine păcătoşi, este, oare, Hristos slujitor al păcatului? Nicidecum!

18. Căci dacă zidesc iarăşi ceea ce am dărîmat, mă arăt pe mine însumi călcător (de poruncă).

19. Căci, eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu.

20. M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa mea de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

8. Vrednic de crezare este cuvîntul, şi voiesc să adevereşti acestea cu tărie, pentru ca acei ce au crezut în Dumnezeu să aibă grijă să fie în frunte la fapte bune. Că acestea sînt cele bune şi de folos oamenilor.

9. Iar de întrebările nebuneşti şi de înşirări de neamuri şi de certuri şi de sfădirile pentru lege, fereşte-te, căci sînt nefolositoare şi deşarte.

10. De omul eretic, după întîia şi a doua mustrare, depărtează-te,

11. Ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osîndit.

12. Cînd voi trimite pe Artemas la tine sau pe Tihic, sîrguieşte-te să vii la mine la Nicopole, căci acolo m-am hotărît să iernez.

13. Pe Zenas, cunoscătorul de lege, şi pe Apollo trimite-i mai înainte, cu bună grijă, ca nimic să nu le lipsească.

14. Să înveţe şi ai noştri să poarte grijă de lucrurile bune, spre treburile cele de neapărată nevoie, ca ei să nu fie fără de roadă.

15. Te îmbrăţişează toţi care sînt cu mine. Îmbrăţişează pe cei ce ne iubesc întru credinţă. Harul fie cu voi cu toţi! Amin.

(Galateni 2, 16-20 şi Tit 3, 8-15)

 

 

Lasă un răspuns

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *.